Reklamer

Norsk eldreomsorg – et foreldet system

Hvordan et land tar vare på sine eldre sier mye om landets verdier. I Norge har vi mange eldre mennesker som har et godt liv og en god alderdom. De lever meningsfylte liv i et land med mange muligheter.

Samtidig har vi mange eldre som er sterkt pleietrengende og som har et stort behov for å få heldøgns pleie og omsorg. Mange av disse får god pleie. Trives på et sykehjem og føler at de får mye omsorg.

Men dette er ikke hverdagen for alle. Mange eldre som har behov for sykehjemsplass får ikke plass. Mange eldre som trenger hjemmehjelp får ikke tilstrekkelig hjelp. Mange eldre som trenger omsorg får ikke oppmerksomhet fordi knappe ressurser ikke strekker til.

Alle politikere sier man er for en god eldreomsorg. Selvfølgelig mener alle det. Problemet er bare det at dagens situasjon skyldes systemet. Flertallet på stortinget og i mange norske kommuner sverger til at politisk ideologi er viktigere enn menneskene.

For det første må det gis penger direkte fra staten til den enkelte som trenger et omsorgstilbud. Det sørger for at en kommune ikke kan skylde på få ressurser og det gir den enkelte mulighet til å velge omsorgssted og tilbud.

Når noen arbeidsføre blir sykemeldt kommer pengene automatisk fra staten. Sykepenger. Det systemet fungerer. Alle disse får sine rettigheter innfridd. Hvorfor ikke innføre samme prinsipp i pleie og omsorg? Når man har krav på en sykehjemsplass eller hjemmehjelp får man tildelt pengene, og kan velge leverandør. Hvis man er for syk til å velge, så velger de pårørende eller kommunen for deg.

Finansieringen er det viktigste. I dag er det alt for store forskjeller mellom kommunene.

For det andre må vi ta i bruk all kompetanse som finnes. La private og ideelle organisasjoner levere tilbud og tjenester. Frelsesarmeen eller Norlandia Omsorg kan selvfølgelig drive et sykehjem like bra som kommunen selv. Det handler om å stille krav til kvalitet. Akkurat som man stiller krav til hva et kommunalt sykehjem skal inneholde, så kan man gjøre det samme ovenfor private. Og den enkelte bruker skal ikke betale selv. Staten betaler. Brukeren velger.

Alle mangler i dagens eldreomsorg sier meg at vi har et system som er feil. La oss derfor tenke nytt, og få på plass en bedre eldreomsorg. Dagens modell er foreldet. Nå er det på tide å få på plass en omsorg som er verdig verdens rikeste land.

20121105-172656.jpg

Reklamer
Legg igjen en kommentar

14 kommentarer

 1. Bjørn Myrvold

   /  5. november 2012

  Med 70 år «på baken» erkjenner jeg at tiden nærmer seg for at et behov for offentlig pleie kan oppstå, og basert på hva jeg leser og ser hva slekt og kjente erfarer, så virker det å evnt. komme i en slik situasjon skremmende. Det siste tilfellet jeg kan vise til er en i vennekretsen som ble sterkt lammet og pleietrengende etter hjerneslag for ca 2 år siden. Etter å ha prøvd å nå frem i helsevesenet for å få til en nødvendig og anstendig pleie i offentlig regi, ga hans ektefelle opp, og hun påtok seg å pleie han hjemme. Her får hun noe, men ikke nok hjelp til nødvendig avlastning. Men hennes søknad om mer hjemmehjelp ble avslått, med henvisning til at pasienten hadde fått tilbud om pleiehjem plass. Dette ser hun, på grunnlag av tidligere erfaringer, som fullstendig uaktuelt og sliter videre på tross av egen MS sykdom.
  Så langt jeg oppfatter ditt forslag så vil det kunne løse både hennes, og andre i tilsvarende situasjon, problemer på en god måte.
  Et annet forhold som påvirker et anstrengt pleiesystem er nåværende regjerings innføring av kildeskatt. Muligens gir dette noen skattekroner mer i statskassen, men det medfører også at pleietrengende nordmenn, som fungerer rimelig bra i varme strøk, i økende grad flytter hjem og øker antall pleietrengende. Er det noen som har regnet på/sett totaløkonomien her?

  Tilbake til ditt forslag, få det programfestet og kunngjort. Mange eldre, og vi blir raskt flere, vil med stor sikkerhet støtte et alternativ til slik dagens eldreomsorg drives. De eldregenerasjonene som nå kommer vil uansett ikke komme til å akseptere å bli passivisert og umyndiggjort.

  Svar
 2. Hei Ulf.

  Du viser til at sykepenger fungerer bra og at slik burde det være med eldremidler også. Det høres ut som en god ide og vil sikre at man kan «betale» for seg. Praktiske løsninger har aldri vært sosialistenes sterkeste side og det vil heller komme til å bli det.

  Som Bjørn over her sier, få det programfeste og kunngjort, det er ikke bare alder som kan gjøre oss pleietrengende men også alvorlig sykdom. Jeg lærer litt om det i disse dager på godt og vondt.

  At dette gjelder de som kan klare seg i utlandet er åpenbart og jeg kan ikke skjønne at det skal trekkes en skatt på 15% uten at man får noen som helst goder. Hvor man tilbringer tiden sin ved oppnådd pensjonsalder eller innvilget uførepensjon kan heller ikke være noe staten skal bry seg med. Vi er frie mennesker og ikke slaver av sosialismens åk. Med 15% kildeskatt burde vi kunne bo hvor vi vil hele året og på livstid og reise hjem til helsehjelp om det skal være nødvendig.

  Mange har full opptjeningstid på 40 år og det er en skandale at man skal være slave av staten Norge, på den måten det er lagt opp til. Jeg er glad for at FRP sto utenfor pensjons forliket. Det står det respekt av og bør utnyttes i valgkampen denne gang.

  Svar
 3. Magne D. Antonsen (VG)

   /  7. november 2012

  Hei, Ulf!

  Bra innlegg, nå har jeg anbefalt det på Lesernes VG og du ser det nederst på vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no Tips meg både om din egen blogg og andres 🙂

  Hilsen Magne i VG

  Svar
 4. Det skrives så mangt.. På tide å bli hørt kanskje?

  Eldreomsorgen er ingen sak hvor politikerne får solt seg i rampelyset og motta hyllester. Har inntrykk av at det er slike «rykk opp i hireakiretsaker» politikerne ønsker å ha på kontorpultene sine.

  Ikke en så stor sak som kan svekke politikernes popularitet. Få politikere er i stand til å ta denne saken i og med den er så stor og omfattende. Da blir vi værende med flikking av eldreomsorgen som har foregått nå i alt for mange år.

  Vi trenger politikere som er besluttsomme, har handlingsevne, er villig til samarbeide på tvers av politisk farge, mm. Først da får en så sterk rygg som trengs for å ta jobben det blir å forme eldreomsorgen slik den bør være i den tid vi lever i slik jeg ser det.
  Penger har vi, det er viljen til satsing som trengs.

  I media leser vi saker gjevnt å trutt om hva eldre kan oppleve når de har kommet på ulike sykehjem. Slik de fremstilles er det ikke rart mange gruer seg til alderdommen. Om sakene virkelig er så ille, ja da er det jo enda viktigere at vi tar politikerne våre litt i ørene.

  Mange tror at det kun skal penger til så blir alt så bra. Men så er det jo ikke. Mye kan gjøres uten at de helt store pengene må til. Om en vil og har evne til å se mulighetene. Sitter dessverre med det inntrykk av at alt for mange har det for konfortabelt der de sitter. Forandringer og fornyelse er fy..fy.. også så mye jobb da…

  I og med saken er så stor…skal vi gi opp da kanskje? NEI!

  Mer enn noen gang er det viktig med et stort engasjemang fra alle for å få denne jobben gjort.

  Svar
 5. Tove Johnsen

   /  7. november 2012

  Hei Ulf,
  Dette er en utrolig viktig sak og ta opp. Stat og kommune må tenke helt nytt når det gjelder eldreomsorg. Er mitt opp i dette selv, med en mann som nå har vært sammenhengende syk i over fire år, han var hjemme de to første årene med hjemmesykepleie med vekslende kompetanse, men resten av døgnet falt alt på meg. Endte med at jeg selv ble syk, og kort fortalt han fikk plass på omsorgsbolig, og har vært der nå i to år. Det fungerer, men var jo ikke slik vi tenkte alderdommen skulle bli.
  Det som skjer når alderen og plagene kommer, er at det er den ene som blir syk, og belastningen kommer på den andre som enn så lenge er oppegående, det er i denne perioden jeg mener vi må tenke nytt.
  Har selv vært mye i USA og besøkt flere typer boliger for eldre, både helt enkle, og de mer luksuriøse, det som går igjen er at det er en bemannet resepsjon hvor alle må ta kontakt hver dag, ellers blir du sjekket opp, bare den tryggheten er jo alfa og omega.
  Har funnet ut at Selvaag har noe lignende her hjemme , noe de kaller for Plussboliger, litt det samme konseptet, du har din egen leilighet, men muligheten ligger tilrette for at du kan kjøpe deg inn for forskjelliig hjelp etterhvert som helsa svikter.
  På denne måten kan du bo i ditt eget hjem mye lenger, og spare sykehjemsplasser, men det forutsetter at også kommunene kommer på banen å begynner å tenke annerledes. De blir også eldre etterhvert, og det er på høy tid at vi tar dette opp i et større forum for diskusjon.
  Takk for at du tok opp dette tema.

  Hilsen Tove som er mitt oppe i dette

  Svar
 6. Flotte ord her, men det løser jo ikke det underliggende problemet. Det arbeidsintensive behovet eldreomsorgen har. Situasjonen idag er jo at 7 av 10 unge som går på helsefagarbeider hopper ut av yrket før de i det hele tatt begynner. Og skulle man fortsette er de jo heldige å få en 20% fast stilling etter lærertiden.

  Samtidig som den eldre befolkningen blir stadig større. Da nytter det lite om det er «privat» (noe underfundig å snakke om privat når staten betaler okke som) eller kommunalt. Mange av disse unge hopper jo over på sykepleien, og kan havne i eldreomsorden den veien, men de er indirekte er en kostnadsdrivende utgift for samfunnet uten at arbeidsoppgavene forandres eller har økt, skiten må fremdeles vaskes. Utgiftene vil altså øke langt høyere i tiden som kommer. Ingen skal få meg til å tro, uansett politisk farge, at dette ikke vil få konsekvenser når etterkrigsgenerasjonene begynner å få behov for f.eks hjemmehjelp.

  Så, helt ærlig, hva er det som egentlig er så nytt her egentlig? Foruten en blåkopi av «fritt sykehusvalg»-tanken.

  Svar
  • Tove

    /  8. november 2012

   Det at 7 av 10 hopper av er ikke så rart etter at de har innsett hvor ekstremt vanskelig helsefagjobbene vil være. Alle helsejobber er preget av dårlig økonomi, altfor liten tid til menneskene man skal jobbe med og «forholdsvis» dårlig lønn.

   Jeg hadde aldri taklet å jobbe med eldreomsorg fordi jeg hadde krepert av all den dårlige samvittigheten jeg hadde fått av å haste fra bruker til bruker uten å ha tid til å snakke med dem engang.
   Jeg har kjent flere som har jobbet i aldershjem og hjemmesykepleien. Mange av dem har sluttet og av samme grunn: Brukerene som desperat trenger hjelp, omsorg og nærhet får ikke det de trenger, for de ansatte hadde aldri tid.
   Hele eldreomsorgen (og forsåvidt hele helsesektoren) lider av for lite penger og prioritet.

   Noe må vi gjøre før vi sitter igjen med ingen unge som vil jobbe med helsefag og en stor mengde eldre som «råtner» vekk på gamlehjemmene uten å få være oppe av sengen i mer enn maks 2 timer om dagen pga ekstremt dårlig bemanning og økonomi.. Men det finnes jo ikke en politiker i hele norge som har lyst til å ta i denne problemstillingen, istedet er de alle full av gode ord og tømme løfter som bare fører oss rundt i sirkel.
   Jeg syntes jo at de eldre som ønsker kan få bo i utlandet. Der strekker norske helsekroner mye lengre, så hvorfor ikke spare en god slump penger ved å la de eldre som ønsker det bo i omsorgsboliger eller eldrehjem i utlandet?

   Så jeg skjønner veldig godt at de unge hopper ut av helsefag. Hvem har lyst til å jobbe de neste 40 årene med dårlig samvittighet og konstant tidsklemme på jobb?

 7. Inger

   /  8. november 2012

  Ja, jeg hadde en gammel mor 14 mil unna min arbeidsplass og bosted, det ble dyrt å besøke henne i helgene 14 mil unna, men jeg ser det nå at det var absolutt nødvendig å bistå kommunenes ansatte i omsorgen for henne nesten hver helg i ca 10 år!! Det ble dyrt for meg med bompenger og bensin, men jeg elsket min mor såpass at jeg stilte opp. Hvor er skattefradragene for familien og andre som tar ansvar og stiller opp?? Jeg sultet mange ganger for å kunne betale en dyr bil og bensin/bompenger for å avlaste staten for en dyr pleiepasient som heller bodde i hjemmet takket være en langveis reisende familie.

  Svar
 8. Jeg er ufør og har bodd 10 år i Thailand. Frem til januar 2010 da den såkalte «kildeskatt på pensjoner» ble innført av de rødgrønne, var dette et godt land å bo i.
  «Kildeskatten» er en ren avkorting av opparbeidede, juridisk og hevdvunne rettigheter.
  Det viser seg nå at thaiene har «lært av norske skatteeksperter» !
  Snodig nok er det bare etnisk norske pensjonister i Thailand som blir skattlagt – takket være norske «myndigheter» !
  Jeg betalte skatten min i Thailand for 2011 i slutten av mars 2012 – slik den var utregnet ved provinskontoret til Revenue Department – RD – (skattedirektoratet) i Chonburi, og deretter av skatteetaten i Norge.
  I oktober kom utregningen fra Norge, som viste at jeg iflg. ekspertene i Thailand og Norge hadde betalt nøyaktig «korrekt» beløp (snodig hvorledes utveksling av informasjoner om skatt ender opp med nøyaktig likt beløp, selv om Thailand har to forskjellige vekslingskurser for Baht, en innenlands- og en «offshore» kurs;
  http://www.xe.com/currency/thb-thai-baht

  Men i slutten av oktober skulle jeg ha nytt års-visum, og da kom overraskelsen: Jeg kunne ikke få stemplet i mitt pass, fordi Immigration Police som nå samarbeider med RD i Jomtien hadde funnet ut at avdelingen i Chonburi (som har ansatt provinsledelsen) angivelig hadde regnet min skatt feil i mars!
  Jeg skyldte nå nesten 20 000 baht, selv om jeg hadde betalt en kvart million baht NETTO (ca. 17 %) i mars, etter utregningen som var gjort ved provinskontoret.
  Mitt spørsmål til politimannen var da: -Hva skjer om jeg nå vil flytte tilbake til Norge ?
  Svar: -Du får ikke utreise før du har betalt disse 20 000 baht som du skylder i skatt.
  Jeg: -Men det er jo Revenue Departments ledelse ved provinskontoret i Chonburi som har regnet ut min skatt – og de brukte nesten 2 uker fra jeg leverte inn dokumentene (bankbøker, kopi av pass) til jeg fikk regningen som jeg betalte – og som ble vedlagt den norske selvangivelsen som ble sendt til mitt hjemland i april…
  Politimannen: -Hvis du ikke betaler, får du i tillegg bot for «overstay» – og det er 500 baht pr. dag. Etter 40 dager innkrever vi 20 000 baht i tillegg til skatten, og deretter blir du satt i fengsel…
  Jeg betalte (selvsagt) «politiskatten» på 20 000 baht slik at jeg kunne reise ut av Thailand og til Norge – for å «søke asyl» i mitt eget hjemland !
  Jeg har aldri tidligere opplevd ØKONOMISK UTPRESSING på en slik måte før – og når det til og med skjer i regi av offentlige ansatte i det som påberoper seg å ha blitt et demokrati, gjør jeg meg mange tanker.
  Det nesten utrolige er at dette systemet som thaiene nå har tatt i bruk, er etter «skolegang» fra Lovavdelingen i det norske Finansdepartementet.
  Bevis ?
  På web-sidene til Revenue Department har en juridisk rådgiver i Norge ved navn Johanne Rian skrevet «oppskriften» (i arbeidstid som etter all sannsynlighet er betalt med norske skattepenger ! ).
  Les lederartikkelen i siste utgave av Thailands Tidende…

  http://www.thailandstidende.com/component/k2/itemlist/user/476-lederartikler

  og for de som trenger mer informasjon om «fordelene» ved å bo i Thailand, kan jeg anbefale leserinnleggene.
  Men i lederartikkelen: «Skatt i Thailand og Pakistan», ber jeg om at du som leser dette, spesielt legger merke til kommentaren fra Espen Karlsen:

  «Espen Karlsen · Toppkommentator
  Johanne Rian har uten mandat og uten hjemmel forandret teksten i skatteavtalen med Thailand til det ugjenkjennelige, og har også lagt igjen sitt «fingeravtrykk» på Revenue Departments hjemmesider. Det kalles innblanding i et annet lands indre anliggender i normal tale, hvordan er dette mulig? Jeg har ambassadens bekreftelse på at skatteavtalen ikke er reforhandlet/endret siden den ble inngått i 2003″.

  At en rådgiver i et norsk departement kan endre på REGJERINGSVEDTATTE Skattetraktater (den norsk-thailandske skatteavtale ble vedtatt av de to lands regjeringer høsten 2003, og iverksatt fra 1.1. 2004) kan umulig være legalt ?

  Ikke bare har den samme dame (i ledtog med et par ekspedisjonssjefer i FiD og en degradert underdirektør i Skattedirektoratet) endret på skatteavtalen (skatteavtaler har iflg. prof. Frederik Zimmer, «Lærebok i Internasjonal skatterett», 4. utgave, 2009) normalt trinnhøyde over interne skattelover i en stat… noe som selvsagt er helt naturlig.
  Siden skatteavtalene er traktater, spør jeg; Hvilken verdi har Svalbardtraktaten, traktaten med russerne om delelinjen i Barentshavet, bruksretten til Bjørnøya, Queen Mauds Land o.s.v. den dagen disse traktatene blir satt på spissen i det internasjonale samfunn ?
  Skal Norge kreve særbehandling av traktater hvor vårt land er involvert, eller må vi akseptere at andre land henviser til norske brudd på traktater (skattetraktater) i andre sammenhenger ?

  En annen sak er at Ot.prp. 20 (2008-2009), den såkalte «Lov om kildeskatt på pensjoner» i avsnitt 6 sier flg.:
  «Retten til å skattleggje pensjonar er lagd til staten der mottakaren bur mellom andre etter skatteavtalene med dei baltiske statane, Pakistan, Russland, Spania, Thailand og Tyskland (med enkelte unntak)».

  At lover blir oversett og endret i Norge er dessverre blitt det normale. I alle disse statene, bortsett fra Pakistan såvidt jeg vet, er skattleggingen – med sine vanvittige dokumentasjonskrav – gjennomført.

  At norske byråkrater i samråd med psyko-politikere ikke bryr seg om annet enn sitt eget tomrom overfor kjeften er en kjent sak.
  Men at de samme personene får rett til å ødelegge livet for tusenvis av landsmenn som hadde håpet på en fredelig alderdom, er grusomt i sin utførelse. Ettersom det nå er kjent at titalls eldre og uføre enten har tatt sine liv, eller ved hjelp av dette statlig tyveri av pensjoner har fått ødelagt en allerede skadet helse, er på linje med det som skjedde i Regjeringskvartalet 22. juli 2011.
  Terrorisme har mange ansikter, enten utførelsen skjer med våpen, hjemmelagde bomber eller gjennomført, livskvalitetsnedsettende trakassering !
  Og hva med de etnisk eldre og uføre nordmenn som av økonomiske grunner er blitt tvunget tilbake til brakke- eller tilværelse på nedslitte herberger i Norge, ved siden av asylmottak av ypperste bygningsmessige standard ?

  Jeg ser med gru frem til valget i september 2013 dersom kommunistregjeringen får fortsette å rasere velferdsgodene for oss som ga helsa med 12-15 timers arbeidsdag 6 dager i uka på 50-60 og 70-tallet.

  Det eneste parti som kan redde oss som nå er uføre og eldre, er faktisk Fremskrittspartiet.
  Til de som leser dette, har jeg en eneste oppfordring:

  Bli med på satsingen for et GLOBALT FRP ved å tegne deg som medlem, uansett om du bor i Norge eller utenlands – og gi din stemme til partiet til høsten.

  Svar
 9. Hei.. Ville satt pris paa om du kunne nevne noe om den desperate situasjonen minstepensjonistene bosatt i utlandet har blitt utsatt for. Kanskje du vil vaere interessert i aa lese MIN blogg THE OTIUM POST? http://sinbad990.blogspot.com.br/

  Svar
 10. Yasmin Braun

   /  28. desember 2016

  Hei!
  Min mor (76) bor i utlandet og er norsk/sveitsisk staatsborger. Hun er syk (dement). Hennes morsmaal er norsk, og hun har bodd og betalt skatt i Oslo. Pga spraaket er det bedre for henne at hun er i norge. Hvordan kan jeg melde min mor paa et eldrehjem uten at hun er paameldt i Oslo og ikke har en fast boadresse?.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Reklamer
 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 135 andre følgere

 • Følg meg på Facebook

 • Arkiv

 • Reklamer
%d bloggere like this: