Reklamer

Et justisbudsjett for økt trygghet

Det er et historisk godt justisbudsjett som regjeringen fremmer. Aldri før har man brukt flere penger på justisfeltet.

Dog er det ikke slik at dette budsjettet er godt ene og alene fordi man bruker mye penger. Men det er et godt justisbudsjett når man ser på retning og prioritering.

I åtte har vi hatt en rødgrønn regjering som da har hatt full kontroll og ansvar på justisfeltet. Når man skal bedømme innsatsen er det naturlig å trekke frem tilstanden sektoren har ved regjeringsskiftet.
– Beredskapen. Etter en knusende kritikk fra 22. juli-kommisjonen skulle man tro at regjeringen satte alle kluter til for å rette opp manglende satsning og iverksette nødvendige systemendringer. Men situasjonen er at det er foretatt særdeles lite for å bedre beredskapen. Vi husker alle uttalelser fra sjefen for beredskapstroppen i politiet som tidligere i år kunne slå fast at det hadde skjedd svært lite de siste to årene.
– Fengselsvesenet. Fengsler som var ment forbeholdt norske innsatte og dermed innsatte som skulle rehabiliteres har blitt oversvømt av utenlandske kriminelle. Utenlandske kriminelle skulle sone i sine hjemland, men det har den avgåtte regjeringen ikke fått til. Halden fengsel har ca 40 prosent utenlandske innsatte. I tillegg har man ca 1000 personer som er i soningskø og stadig vekk kan vi lese om varetektsfanger som slippes fri fordi man ikke har kapasitet.
– Domstolene. Stadig er det kø, lange ventetider og lang saksbehandlingstid. Saker står i kø. Og det hoper seg opp. Og et foreldet datasystem gjør situasjonen bare enda verre. Straffeloven som ble vedtatt i 2006 er enda ikke implementert.
– Politiet. Nyutdannede politistudenter går rett i arbeidsledighet. Og ved mangel på stillingshjemler i politiet har en rekke nyutdannede politistudenter gått over til annet arbeid, og trolig er deres kompetanse tapt for ordensmakten for alltid i mange tilfeller. Politiet har stadig fått nye oppgaver uten at ressursene har fulgt med. Manglende midler til investeringer i utstyr og IKT er vi godt kjent med.

Dette er status med de rødgrønne ved roret.

Nå har vi fått en handlekraftig regjering. En regjering som sammen med våre samarbeidspartier i Stortinget klarer å ta justispolitikken videre.

En handlekraftig regjering som nå ønsker å snu den negative utviklingen når det gjelder soningskø. Derfor legger budsjettet opp til flere plasser i fengsel, og at flere som ikke er norske statsborgere skal sone i sine hjemland. Budsjettet legger også til rette for dobbeltrom i fengsel der dette er mulig å få til.

Dette betyr at man går fra en varslet økning i antallet i soningskø til at vi får redusert køen, og får flere fengselsplasser til rådighet. Slik at man i mindre grad fremover skal kunne oppleve at kriminelle som skal sitte i fengsel i stedet slippes fri. Budsjettet styrker også vedlikehold ved våre fengsler betydelig, noe som vil trygge sikkerheten til våre ansatte ved kriminalomsorgens institusjoner.

Politiet får tidenes budsjett. En kraftig økning for at politiet skal kunne gjøre jobben sin. Nyutdannede politibetjenter skal kunne tilbys jobb. Flere oppgaver politiet i dag utfører skal overlates til andre, slik at vi får flere politifolk ut i gatene og at de kan konsentrere seg om å gjøre den jobben vi alle ønsker, nemlig sikre tryggheten til innbyggerne.
Budsjettet gir et betydelig løft i antall nye politistillinger.

I hovedstaden har vi de siste ukene blitt minnet på hvor viktig det er med tilstedeværelse av politi. Et synlig politi i bybildet, gir trygghet. Og flere politibetjenter vil kunne slå ned på kriminaliteten på de områder vi opplever har vokst under den forrige regjeringen.

Domstolene styrkes i budsjettet. Dette for å sikre sammenheng i straffesakskjeden. Når politiet og kriminalomsorgen styrkes er det like viktig at det gis budsjettmidler til å ansatte flere dommere og få unna saksmengden i våre domstoler.

På justisfeltet ser vi nå en kraftig økt satsning på å uttransportere mennesker som ikke har lovlig opphold. Norge skal ikke være en frihavn. Norge skal være et trygt og godt sted for landets innbyggere og de som har fått opphold. Mennesker som har fått avslag på sine søknader skal ut. Og siden mange ikke reiser frivillig er det flott at regjering nå med budsjettmidler på bordet sier klart i fra at nå skal dette arbeidet intensiveres. Dette vil også være et tydelig signal til alle de som begår kriminalitet her i landet og som ikke har opphold. På den korte tiden regjeringen har hatt til rådighet er det derfor beundringsverdig at man har klart å få på plass så mange flere uttransporteringer kommende – og inneværende – år.

Så til beredskapen. Vi har dessverre sett hvor galt det kan gå når beredskapsarbeidet ikke har vært prioritert. Da er det godt vi har fått byttet ut den regjeringen som ikke har tatt beredskapsarbeidet på alvor. FrP-Høyre regjeringen har allerede tatt grep. Beredskapen skal styrkes. Regjeringen har fremmet forslag om styrking av Sivilforsvaret, døgnoperativt sivilt situasjonssenter i Justis- og beredskapsdepartementet, økt bevilgning til Hovedredningssentralen, styrking av Kripos og PST, samt økt bemanning i Beredskapstroppen. Dette i tillegg til den kraftige økningen innenfor politiet.

Vi har nå en regjering som bygger sin politikk på den enkeltes behov for trygghet i hverdagen – og som prioriterer dette! Fremskrittspartiet hilser velkomment det skiftet vi nå har fått i justispolitikken, og ser frem til viktig satsninger og prioriteringer i årene fremover.

20131203-111018.jpg

Mitt innlegg fra dagens budsjettdebatt i Stortinget – på justiskomiteens budsjettområde

Reklamer
Legg igjen en kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer
%d bloggere like this: