Reklamer

Interessant dag

I går, tirsdag 3. juni, inviterte jeg til et møte. Lite ante jeg om det som skulle skje. Med tanke på reaksjoner.

Gjennom ni år på Stortinget har jeg opplevd å bli kontaktet av hundrevis av mennesker som mener rettssikkerheten her i landet ikke er ivaretatt.

I starten tenkte jeg at her må det være personer som er dømt for forhold som ønsker ny behandling. Dømt rettmessig.

Etterhvert valgte jeg å sette meg inn i enkelte saker. Jeg ble sjokkert. En rekke oppegående mennesker, med gode resonnement, var dømt som kriminelle. Og fortsatt hadde jeg tro på rettsstaten. Men enkeltsak etter enkeltsak gjorde at jeg fikk mine tvil.

Jeg kan ikke som stortingsrepresentant gå inn og ta stilling til enkeltsaker. Men jeg kan bruke enkeltsaker til å få innsyn i hvordan systemet ikke bør være. Eller hva som er feil og utfordringer.

Jeg har derfor nedsatt en arbeidsgruppe. Av en rekke enkeltpersoner som har opplevd at rettssikkerheten ikke er der. Jeg tar ikke stilling til om de har rett. Men jeg gir de en mulighet til å prosedere sin sak og bruke den som eksempel på hva som ikke fungerer.

Derfor nedsatte jeg en arbeidsgruppe med mennesker som har opplevd urett. Som kan gi meg som lovgiver verdifull informasjon.

Jeg tar ikke stilling til om disse menneskene er dømt uskyldig. Men jeg tror på enkeltmennesker. Og tror at de har noe verdifullt å bidra med. Som mennesker.

Det er på tide at vi som lovgivere lytter. Gang på gang er Norge tatt i justismord uten at systemet er endret. Det mener jeg vi ikke kan akseptere.

Jeg er stolt over at folk tar kontakt med meg og FrP. For de tror vi kan utgjøre en forskjell. Og FrP bør da ta folk på alvor. At den politiske korrekte elite ikke tar oss på alvor er egentlig et kvalitetsstempel. Det er på tide at folk flest kan fortelle sin historie.

Og så håper jeg at dette arbeidet medfører at vi kan få styrket rettsikkerheten. Jeg ser frem til arbeidet jeg og arbeidsgruppen skal levere.

Reklamer
Legg igjen en kommentar

43 kommentarer

 1. kjempebra Ulf,jeg stoler på deg,
  og du har vist at vi kan gjør det,
  du er flink,og jobber hardt,
  og det vet jeg at alle i FRP gjør,
  dere gjør det best av alle 🙂 stå på 🙂

  Svar
 2. Randi Teinum

   /  4. juni 2014

  Lykke til med et viktig og nødvendig arbeid. Støtter deg fullt ut!!

  Svar
 3. Ann Tove Buklev

   /  4. juni 2014

  Dette synes jeg er fint skrevet, og veldig flotte holdninger Ulf! Ønsker alle involverte lykke til i arbeidet! Så får vi andre hjelpe til med den nasjonale ryddedugnaden i statsforvaltningen.

  Svar
 4. Steinar Kolnes

   /  5. juni 2014

  Dette var bra! Norge er ikke tjent med å være på B-laget når det gjelder menneskeretter. Skal Norge være troverdig må vi være på A-laget, og denne arbeidsgruppen er en viktig start.

  Svar
 5. Gunnar Håland

   /  5. juni 2014

  Et flott tiltak med et glødende engasjement, Ulf. Det favnes bredt her og med det håper jeg dere vet hvilken enorm arbeidsmengde som ligger for an dere. Men med en dyktig ledelse som kan sile ut de største sorte hullene «våre» og fronte dem til en forandring på Tinget for de etter oss. Da vil vi endelig kunne snakke høyt om likeverd i Norge. Det har vi(som du vet) ikke i dag. Lykke til 🙂

  Svar
 6. Anders Gulden Olstad

   /  5. juni 2014

  Dette var ekstremt trist

  Svar
 7. Litt av en gjeng du har samlet sammen i arbeidsgruppen. Leder, Marius Reikerås, er en straffedømt eks-advokat, som tar seg godt betalt for tjenester han ikke har utført. Evighetsstudenten i psykologi, Rune Fardal, er med. Joan Myhre, enke etter takstmann Torbjørn Myhre, som fikk straffesak henlagt pga eget dødsfall, er med. Albert Johnsen, tidligere nordsjødykker og Marius Reikerås trofaste våpendrager, er med. Ellers er det et assortert utvalg av folk på trygd, som har lite å fordrive tiden med unntatt å skrive på nettet og late som om de er menneskerettsaktivister. Rettferdighetshjelpens Elin Gregusson, som driver en pågående kampanje mot advokat Jon Wessel-Aas, virker faktisk som den mest oppegående i denne forsamlingen, og det sier sitt.

  Svar
  • GK

    /  5. juni 2014

   Du bruker altså en død ektemann som argument mot at noen skal sitte i denne arbeidsgruppa? Og at noen er tidligere nordsjødykker? Hvor ødelagt må ikke du være som menneske for å synke ned på et slikt lavmål – jeg håper du sletter ditt innlegg og tar et oppgjør med din menneskefientlighet.

 8. Godt tiltak.Hvem er med i denne gruppen?

  Svar
 9. Arild Margido Johansen

   /  5. juni 2014

  Dette er et godt og viktig tiltak Ulf. Jeg ser at ikke alle har tillit til de personene du har håndplukket, men slik vil det alltid være. For noen er det mer presserende å stille tvil om deltakerne enn å støtte en god sak. Uavhengig av hvem som er med i denne gruppen så er dette en viktig sak, der hvert enkelt medlem kan bidra på en konstruktiv måte, spesielt nå de selv har følt systemet på kroppen. Dersom det viser seg at noen ikke er egnet/kvalifisert for jobben, går jeg utfra at vedkommende blir byttet ut. Som du skriver Ulf, så er det blitt avdekket justismord gang på gang i dette landet, uten at det har blitt gjort noe for å endre systemet. Også gjennopptakelseskommisjonen fungerer ikke som den skal. Jeg kan bare vise til Torgersensaken, som etter min og mange andres mening er sammen med Per Liland og Fritz Moen sakene det største justismordet i nyere tid. Fredrik Fasting Torgersen fikk sin sak avvist fra gjennopptakelseskommisjonen, til tross for at flere eksperter har stilt tvil til de bevisene som ble lagt til grunn under domfellelse. Gjennomtakelseskommisjonen skal være uavhengig fra det øvrige rettsvesenet, men det virker som de er styrt av en for dominerende Riksadvokat. Jeg tror det er der dere bør begynne, se på hvilke rettningslinjer og myndighet gjennopptakelsekommisjonen har. Denne bør bl.a være mer lydhør til de som ønsker å få gjennopptatt sin sak. Det heter at ingen er skyldig før det motsatte er bevist, dette prinsippet bør også gjennopptakelsekommisjonen i større grad følge. Jeg tror ikke at noen ønsker en gjennopptakelse hvis de ikke er dømt på feil grunnlag. Lykke til med en viktig jobb!

  Svar
  • troy

    /  5. juni 2014

   Disse personene er ikke håndplukket…

 10. Per Kristian Mathisen

   /  5. juni 2014

  Kjempera.
  Jeg kan godt fortelle om mine erfaringer med vold i nære relasjoner gjennom 7 år, og hva det gjør med meg og min familie at jeg ikke blir tatt på alvor og ikke møtt med nødvendig respekt. Min kjære datter er et «usynlig» barn. Hun er i en situasjon som utvilsomt skader hennes helse og utvikling. Pga. morens løgner og renkespill, så er Barneverntjenesten lokalt inhabil. Man har åpenbart ikke lært stort av Christoffer-saken. Virkeligheten er ofte ikke slik vi ønsker at den skal være.

  Svar
 11. Elisabeth Larsen

   /  5. juni 2014

  Her er det ikke bare du har tapt det trengs å ta tak i ting….Jeg ble umyndig gjort av NAV og vant i 2013 og tatt 6 år men enda ikke hørt noe….Ringt rundt i hele Norges land….Trusler,maktmisbruk og korrupsjon handler alt om….

  Svar
 12. Elisabeth Larsen

   /  5. juni 2014

  Ceciliebedsvaag du er vel perfekt du da…..Det er jo sikkert pga alt det som ikke offentligheten ser de sikkert har mistet bevilgninger og alt….Ved å kalle disse menneskene lite oppegående gjør du også det med meg men der tar du veldig feil….Jeg har funnet ut hva som foregår i landet her og det er skremmende…..Ønsker du dokumentasjon så kan du få det….Vedkommende i min sak sitter i fengsel ,en ansatt i NAV ….Ødlagt livet til mange mennesker han….Det er jo sånne som deg som skulle byttet rolle med noen som virkelig hadde blitt utsatt for maktmisbruk ,trusler og korrupsjon så skulle vi sett hvor tøff du er….

  Svar
  • Jeg tror bare ikke denne gjengen her er den rette til å ordne opp. De har altfor mange egne svin på skogen. Ulf Leistein har latt seg blende av talegavene til Marius Reikerås. Hvis det skal nedsettes en rettssikkerhetsgruppe, så må den ha helt andre medlemmer med andre kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper enn disse her. Det er synd at så mange lar seg forføre av konspirasjonene deres. Det eneste disse kan hjelpe deg med er å ødelegge saken din og ta pengene dine.

 13. Hvem har plukket ut medlemmene i «Rettssikkerhetsgruppen»? På hvilke kriterier er medlemmene plukket ut? Har det vært en åpen prosess og mulighet for folk flest til å søke å bli med i denne gruppa? Jeg må si jeg er meget skeptisk. Ikke minst etter å ha lest ordbruken enkelte av medlemmene har, selv etter at gruppen har blitt konstituert.

  Svar
  • Hei! Dette er personer som har kontaktet meg uavhengig av hverandre og som har enkeltsaker jeg mener er verdt å se på. Dette er en arbeidsgruppe som jeg har nedsatt. Ganske vanlig at stortingsrepresentanter har møter med de vi ønsker.

  • Ragnhild Aasland Sekne

    /  16. juni 2014

   Det blir meningsløst å si at de har kontaktet deg uavhengig av hverandre, Ulf. Mange av dem var vel med i NORM og er støttespillerne til Marius Reikerås. Nedsettelsen av denne gruppen har det vært skrevet om på FB i lang tid. Rune Fardal bruker mye tid på å henge ut (med skjermdumper) og diagnostisere mennesker (som narsissister) på sin webside. Han har ingen problemer med å bruke skjermdumper fra lukkede grupper på FB. Han opptrer i hvit frakk som om han var en slags helsearbeider og latterliggjør dem som tror han har en grad i psykologi, hvilket han ikke har. Synes ikke det han driver med, viser at han er spesielt opptatt av menneskers rettssikkerhet. Hans beskrivelse av Kvam-saken sier vel noe om det. At dette er enkeltmennesker som opplever at deres rettssikkerhet har blitt truet, er greit nok, men hvorfor er det ingen representanter fra det flerkulturelle Norge her? Kan det være fordi flere av medlemmene i gruppa tilhører ytterste høyrefløy og til stadighet kommer med kommentarer jeg personlig oppfatter som rasistiske?

 14. Hvorfor nedsette en gruppe for å se på den enkeltes sak? Da er det vel like greitt å ta en prat med den enkelte det gjelder?

  Er det helt ukjent for deg at flere av disse individene i «Rettssikkerhetsgruppa» er særdeles godt kjent med hverandre?

  Går du god for påstanden fra medlem av arbeidsgruppa du har nedsatt, at hjemmesiden til nevnte arbeidsgruppe har blitt stengt av «ytterste venstresidens ekstreme fløy»?

  «Rune Fardal: Etter 1 dag kan vi oppsummere at ytterste venstresidens ekstreme fløy med sine enkle banale personangrep klarte å stenge en ren innformasjonside om hvem som sitter i rettssikkerhetsgruppen.»

  Hvis ja – hva akter du som Stortingsrepresentant å gjøre med det? Hvis nei – hvilke tanker gjør du deg om vedkommende medlem av en «Rettssikkerhetsgruppe»?

  Svar
 15. Du har tatt til orde for kastrering av overgripere. Hvordan passer dette inn i filosofien til den såkalte rettssikkerhetsgruppen?

  Svar
 16. Synes du virkelig at en Stortingsrepresentant skal blant annet samarbeide med straffedømt advokat med fratatt advokatbevilgning, nett-troll og konspiratører?

  Svar
 17. tory

   /  5. juni 2014

  Hvorfor ikke invitere øksemordre og narkosmuglere…? De kan jo være utsatt for justismord de også.

  Svar
 18. troy

   /  5. juni 2014

  Jeeezez…
  Er det virkelig noen som tror at denne brokete gjengen med NAVere og hatspredere kan gjøre noe som helst for rettssikkerheten i Norge ?

  Svar
  • Tydeligvis… det skremmende er at vedkommende sitter i Stortingets justiskomite. Som en som har vært med å stemme frem dagens regjering, så er det smått pinlig å se hva en representant for det ene regjeringspartiet klarer å rote seg borti. Hva skal man med fiender når man tilsynelatende frivillig allierer seg med slike «venner» som denne gjengen med kroniske kverulanter?

  • Jeg var NAV-er i en periode etter å ha blitt utsatt for først trakassering i jobben og så mer trakassering og overgrep. Tror ikke jeg fikk igjen mer enn jeg innbetalte i dette helvetessystemet. Nå bruker jeg opp mine midler inntil jeg tar mitt liv om noen måneder. Slik er situasjonen i Norge i dag dersom man havner i konflikt med makten (dvs. maktmisbrukere). Det finnes absolutt ingen forsvarsmuliheter og ingen rettsikkerhet. Skal man ha rettferdighet så må man per i dag etablere den selv.

 19. Jorunn Johnsen

   /  5. juni 2014

  En i min nære relasjon,ble uskyldig dømt i en voldssak. Han var forhåndsdømt og den egentlige årsaken snudd på hodet. Mulig bevismateriale som fks videoovervåkning ble ikke anvendt. Vitner som var påvirket av alkohol, som ikke hadde sett hendelsesforløpet ble trodd. Søster ,kjæreste og niese ble ikke trodd -de var med . Skadene på den dømte ble ikke vektlagt og det var han som ble skadet i starten med pepperspray og kraftige slag over brystet . Han og følget forsøke å fjerne seg fra stedet men gjengen og han som senere ble skadet (fordi han falt mot et skarpt metallstativ) fulgte etter for å «ta» den dømte enda en gang. Han var imidlertid satt ut av spill fordi han ikke fikk puste og var blindet pga peppersprayen. Var ikke i nærheten når den andre falt. Det ble ringt etter ambulanse og den andre skadde måtte sy en rift i hodet. Mens han lå på bakken og ventet på AMK fikk han et spark fra den dømte. (Det skulle han selvfølgelig ikke ha gjort men han var desperat av smerter) Han ble dømt til 6 mnd fengsel for en hendelse som ble snudd på hodet og hvor det var han som ble banket av den andre. Hurra for rettssikkerheten. Det hører med til historien at den dømte er alvorlig syk OG har en øyensykdom. Har forsøkt å klage ,men det nytter ikke. En meget ivrig kvinnelig politiadvokat. Saken ble avvist Lagmannsretten.

  Svar
  • Her var det mange interessante opplysninger. Hvordan og fra hvem har du fått tilgang til disse? Eller var du vitne og så da det skjedde?

 20. robert

   /  5. juni 2014

  Det er rart staten som er valgt AV folket FOR folket ikke lytter til nettopp.. FOLKET.

  STÅ PÅ!

  Svar
 21. Rettsikkerheit eksisterer ikke i Norge og en slik gruppe trengs.

  Selv kjenner jeg ikke de som er med i denne gruppen, men mange her kjenner dem åpenbart ekstremt godt. Typisk norsk mobbing på barnehage-nivå, ekte hatere it sitt element.

  Svar
 22. Kåre

   /  6. juni 2014

  Joda, likhet med Norge, så har tilogmed nord-korea et lovverk som skal «beskytte» enkeltindividet og gi reelt rettsvern. Men slik er som kjent ikke..
  Og i Norge så er det blitt så ille, at tilogmed fullstendig inkompetente saksbehandlere i NAV-systemet, får «lov» til å opptre som både jurister, dommere, jury og bøddel på en og samme tid. Og da kan det vel neppe bli verre!!

  Men hva er det egentlig som gjør at lovverket blir fullstendig korrumpert i enkelte land??

  Om man ser på forhistorien, så hadde både hitler-tyskland og sovjetunionen også juridiske spilleregler som i utgangspunktet skulle gi rettslig beskytte til ALLE. Mens VIRKELIGHETEN viser at det bare var de som hadde «partibok», som til slutt ble beskyttet.
  Så fellesnevneren for at lovverket blir korrumpert i ALLE ovennevnte land, inklusiv Norge, er utvilsom «sosialistisk styresett over mange år».
  Så etter mange år med selvvalgt sosialistisk styresett her til lands, så har vi vel egentlig bare fått et rettslig system som man bør forvente av sosialister..

  Svar
 23. Arild Margido Johansen

   /  6. juni 2014

  Jeg trodde medlemmene i denne gruppen var håndplukket, noe som jeg forstår de ikke er. Jeg synes ditt engasjement for å få satt sammen en rettsikkerhetsgruppe er et godt intiativ Ulf, men jeg er enig med de som mener at man bør være trygg på bakgrunnen til det enkelte medlem. Jeg kjenner verken til forhistorien eller til kompetansen til noen av disse medlemmene, så jeg skal ikke uttale meg om de er kvalifisert eller ikke, men som jeg forstår av kritikken så er det enkelte som ikke passer inn. Det virker kanskje som arbeidet med sammensetningen har vært preget av litt hastverk? Derfor vil jeg anbefale deg å jobbe videre med å finne andre personer som ikke skaper så mye negativ omtale, men som har en troverdig historie og som den enkelte kvinne og mann kan ha tillit til. Jeg ønsker deg fortsatt lykke til med jobben!

  Svar
 24. Hei Ulf: FALK International har i mange år rettet søkelyset mot sviktende rettsikkerhet i Norge. Derfor ble organisasjonen i sin tid opprettet av flere enn meg med erfaring fra ulike sider av samfunnet. Alle, ikke bare følte, men konkret kjente til uretten i flere saker, men vi valgte en sak som spydspiss – en sak som var så graverende at den ville ryste grunnfjellet i norsk rettssikerhet, eller mangel på sådan den dagen sannheten om hva som skjedde på Ekofiskfeltet 27 mars 1980 går opp for det norske folk. At motstanden og presset på media for å legge lokk på skulle være så sterkt ante vi ikke. Vi trodde media – den sannhetssøkende journalist var på vår side, men han er politisk korrumpert i Norge. Hør av deg !

  Svar
 25. Innleget ovenfor er forfattet av Ole Christian Østlund ole.c.ostlund@gmail.com

  Svar
 26. De fleste som uttaler seg har ikke menneskelig innsikt og mangler livserfaringer. Kritikken er uten hold i logiske slutninger og ser ikke at et kjempeflått pionerarbeid er startet for å sikre folkets rettigheter. En slik inntoleranse har jeg aldri lest før, og at det positive og gode med en ny ordning uteblir med ros. Jeg tar ikke sjansen på å utdype årsakene til enkeltes negativisme — det kunne ende med pågripelse og fengsel.

  Svar
 27. Jeg vil gjerne delta i en slik gruppe, og her vil jeg fortelle det hvorfor. Inntil jeg var 35 år hadde jeg ingen problemer med politiet, og har selv vært ansatt i politiet.

  Etter flytting fra Oslo til Nesodden, ble jeg gjenstand for hva man kaller «uønsket seksuell oppmerksomhet» fra en noe spesiell nabo med svoger. Naboen, en brannmann, sto på god fot med lensmannen i kommunen.
  En lang historie om seksuell trakassering, trusler om vold og drap, vold og drapsforsøk startet sommeren 2000 da jeg ble overfalt av mannen.

  Her er fra legejournalen som politiet «mistet», sammen med foto av skadene de skrev at de hadde tatt: http://bit.ly/1kQZgZm

  Follopolitiet ansatte på denne tiden en ny leder for retts- og påtale. Saksbehandlingen i saken fikk (den kvinnelige statsadvokaten) til å eksplodere, og pålegge ham å beklage og rydde opp overfor meg.**
  Det gjorde han selvsagt ikke, i stedet ble hun diskret fjernet, og mer lojale statsadvokater overtok. Siden har jeg levd utenfor samfunnet, og vært gjenstand for grove overgrep som drapsforsøk og -trusler fra voldsdømt HA-medlem som ikke fikk noen reaksjon, jeg er blitt ilagt besøksforbud i hytt og pine, både overfor mennesker jeg ikke har vært i kontakt med, og som ikke forsto årsak til at jeg fikk dette, uten å være blitt informert om dette en gang, og jeg har vært ilagt besøksforbud mot personer jeg har bedt pent og høflig om å la meg være i fred, eller jeg har takket dem for deres kontakt. Jeg har vært gjenstand for rettighetskrenkelser som vedvarende sjikane og uthengning på Facebook i disse rettighetsgruppene fra blant annet medlemmer av din helt spesielle rådgivningsgruppe.

  Sommeren 2008 ble jeg innkalt til avhør ved Nesodden lensmannskontor, hos lensmannen selv. Jeg gjorde opptak av hele avhørssituasjonen, hvilket er bra. Saken jeg var innkalt til avhør i, var i likhet med de få tidligere jeg hadde fått gjøre meg kjent med, det skjære sprøyt. På dette tidspunktet var saken henlagt, jeg hadde som vanlig ikke fått forklare meg, og gledet meg til å avgi mitt livs første forklaring!

  Opptakene viser at jeg heller ikke denne gangen fikk det. Antakelig fordi politiet hadde forfattet en forklaring jeg ikke skulle få innsyn i. Jeg fikk ikke en gang lese den for å vurdere om jeg ville signere den.
  I avhørssituasjonen – hvor lensmannen nektet å avhøre meg, enda jeg var innkalt til avhør og ba ham gjentatte ganger om å avhøre meg – ble jeg kjent med de faktiske anklagene mot meg. Det var ikke noe straffbart i dette.

  Hele møtet ender med at jeg går rundt bordet i det helt tomme kontoret, og bort til den eneste mappen som var der: min egen saksmappe, og blar meg frem til den fo meg ukjente forklaringen min.

  Alt jeg rakk å lese av den da jeg sto med ryggen mot rommet, var at jeg skulle ha tatt forbehold i min forklaring, da jeg var ukjent med anklagene! Lederen av rådgivningsgruppen din vil kunne bekrefte at det ikke bare er brudd på straffeprosessloven, men på EMK art. 6.
  (Han vil sikkert også redegjøre for årsak til at han aldri har villet gå inn i min gjennomdokumenterte sak.)

  Lensmannen kom løpende inn i rommet, angrep meg bakfra ved å ta tak i begge overarmene mine, og slenge meg sidelengs i gulvet mens jeg fortsatt holdt og forsøkte å lese min hemmelige(!) forklaring.
  Han satte kneet i siden på meg for å holde meg nede, og rev fra meg forklaringen så den fikk en flenge halvveis over.
  Så forsøkte han å ta mobiltelefonen som jeg gjorde opptakene med.
  Jeg nærmest kvekket frem at han ikke skulle ta den fra meg.

  Her kan du lese om og høre dokumentasjonen av DET årets store sak:
  http://bit.ly/1pqjE4a

  I perioden hvor Spesialenheten LIKSOM etterforsket saken, ble samme lensmann forfremmet til administrasjonssjef i Follopolitiet, en stilling han fortsatt bekler. Spesialenheten avsluttet etterforskningen da ansettelseprosessen startet høsten 2008. Et år etter skrev de at det var min egen skyld, for jeg hadde ikke villet forklare meg. Men – opptakene viser at jeg BA lensmannen om å avhøre meg, men at HAN nektet …?

  Våren 2009 blir jeg anmeldt av en forsmådd kjæreste, en tidligere journalist som innledningsvis nedla et stort arbeid i å dokumentere saken min.
  (Les her: http://bit.ly/1qdj8GN
  og her: http://bit.ly/1lJdU6g
  og her: http://bit.ly/PC9Wim)

  Da han forsto at jeg var i ferd med å få ny kjæreste, anmeldte han meg direkte til min hovedfiende i Follopolitiet, leder for retts- og påtale. Anonymisert utskrift av anmeldelsen med politiets endring av vedleggslisten ligger her, med dokumentasjon av usannhetene hans:
  http://bit.ly/1lEL0Sh

  Da han fikk medhold, rant det inn anmeldelser av meg. Jeg fikk som vanlig ikke gjendrive en eneste av dem. Da jeg via politiet i Trondheim fakset over enda en anmodning om å få forklare meg (http://bit.ly/1fYumbx), kontaktet de rettspsykiater Michael Setsaas, som sendte meg denne innkallingen: http://bit.ly/1ejmK2W

  Det rare var at Setsaas heller ikke ville snakke med meg. Han skrev til meg i slutten av mai 2010 at hans oppdrag for politiet var avsluttet, og at han ikke ville snakke med meg. I slutten av juni skrev en rapport fra sin ikke-undersøkelse av min mentale helse, og konkluderte at om FORNÆRMEDES påstander om meg i de ikke etterforskede sakene kunne legges til grunn, så måtte jeg antas å være strafferettslig utilregnelig!
  Avslag på å snakke med meg med lenke til den senere «rapporten»:
  http://bit.ly/1mjRrdN

  Follopolitiet har siden avvist at jeg skal undersøkes av noen som undersøker meg, og bruker nå denne rapporten for alt DE synes den er verdt. Fagfolk sier den ikke har noen verdi, for det første er det ikke beskrevet noen symptomer (som vi etter 22. julisaken vet at skal foreligge beskrivelse av …), og dessuten ble jeg utelukket fra undersøkelsen. Rettspsykiatrisk kommisjon har flere ganger presisert at mandatet er å avgjøre om en person bør utredes fullstendig, basert på SAMTALE med observanden.

  Riksadvokaten advarte mot bruk av denne rapporten i straffesaksbehandling, så nå gjør ikke Follopolitiet det lenger, i stedet brukes den i sivile saker, noe den rettsmedisinske kommisjon uttrykkelig har advart mot. POD reagerer ikke når man henviser til dette. POD og Spesialenheten har aldri reagert adekvat.

  Ironisk nok har jeg hatt sete som meddommer i Follo tingrett siden 2004. I 2012 krevde Follopolitiet at jeg vek sete på grunn av KONFLIKTEN vi har, ikke på grunn av tvil om min tilregnelighet!

  Jeg tror jeg er en god kandidat for å delta i en slik rådgivningsgruppe som du har opprettet.

  ***
  «Sendes med sakens dokumenter Follo politidistrikt v/pi Elsebutangen, idet jeg særlig viser til min påtegning i saken av 2. april i år.

  Saken innkom her på nytt slik det fremgår av påtegning av 8. mai. Jeg kan ikke se at klager er orientert om min omgjøring.
  Hun har imidlertid åpenbart fått melding om at politiet har henlagt saken på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet – og påklager det ved brev av 28. mai i år – som da er ettersendt hit uten kommentarer.

  Denne saken er særdeles uheldig behandlet!
  Jeg forventer nå at ledelsen ved retts- og påtaleseksjonen tar kontakt med klager og redegjør for og beklager den uheldige saksbehandling innledningsvis, samt orienterer om hva som senere har skjedd.

  Deretter må man vurdere saken slik den nå står – er det grunnlag for å gjøre noe eller skal henleggelsen på grunnlag av saksbehandlingskapasitet opprettholdes.

  Jeg håper å få saken inn igjen med et skriv hvor det fremgår at politiet iallfall har forsøkt å ordne op med klager, og hvor en eventuell opprettholdelse fra klager om at det klages, er er seriøst kommentert!!

  Oslo statsadvokatembeter, 28. juni 2001»

  Svar
 28. Tore Christiansen

   /  11. juni 2014

  Hei Ulf.

  Takker for ditt initiativ og for å våge å tenke utenfor boksen. Haaper dette også omfatter alle de store lovbrudd og urettferdighetet som er påført nordmenn bosatt i utlandet,spesiel den lille gruppen som tidligere gikk ved betegnelsen ‘minstepensjonister’ som er fratatt ALLE rettigheter.

  N.B. Jeg ble født og tilbrakte mine første år på Kjeldsås. Senere som ungdom på Jar og Haslum. Gikk på skøyter på Kadettangen,Sandvika.

  Mvh.

  Tore

  Svar
 29. Hei Ulf.
  Dette er eit godt tiltak, men det skulle vært oppretta for mange år sida. Bedre seint en aldri.
  Personane som er blitt med i gruppa kjenner eg berre gjennom at alle er på facebook og forteller om overtramp som dei sjølv har opplevd eller kjenner andre som har opplevd det, derfor har dei engaskjert seg i slike saker og vil bedra rettsikkerheita for folk flest.

  Har sjølv to gode dømme på at personar har blitt utsett for grove overtramp og har null rettsikkerheit der penger og makta rår. Det er berre å gå inn på denne linken for å sjå eit av døma. rettferd.com Då ser ein eit godt eksempel på svikt i systemet.

  Det er og blir ei kjennsgjerning i Noreg at den som har ei velfyllt lommebok er den/dei som regel også kjem best ut av rettsaker sjølv om bevismatrialet er godt dokkumentert.
  Rettsystemet i dag tar berre ei avgjerel for den eine eller andre part og treng ikkje ta hensyn til bevismatrialet. Kan sjøv dokkumentere det og ga også beskjed til Dommstoladministrasjonen, men dei «kan» ikkje ta å gripe inn i saker som er avgjort. (dei vil ikkje heller).
  Viktig at dei som er valde inn av folket også kan tale sakar for folket når det er nødvendig.
  Dette er enormt viktig sak Ulf og eg håper me får sjå resultater.
  Eg vil råde deg til og foreslå å melde Frp inn i ( Transparency International Norge ) Som lokal folkevald for Frp er eg sjølv medlem av TI for eg ser og opplever ting i forvaltningen som kan definerast som ( er ) korrupsjon og kammeraderi.
  Helsing
  Arvid
  Tjørhom

  Svar
 30. Ann Tove Buklev

   /  24. august 2014

  Her i tråden var det mye hån og misunnelse å lese. Den som har skoen på kjenner best hvor den trykker. Her beskyldes enkelte for å være kriminelle, uten å nevne at rettsmyndighetene tok feil. Svertekampanjen siver inn som betennelsesmaterie over alt på nett. Innlegg etter innlegg av hysterisk karakter, som fortoner seg som redsel for at sannheten skal komme frem. Jeg har selv fått godt innsyn i flere saker som ligger til grunn for at disse menneskene som er plukket ut til å representere rettsikkerhetsgruppen. De fleste av disse har høyt innsyn i uheldige koblinger mellom blant annet finanseliten i landet og rettsmyndighetene. Når disse får ruren av byllen har jeg tro på at materien vil renne ut, og betennelsen i norsk rettsystem blir renset ut. Sikker er jeg på at de vil gjøre sitt beste for nettopp det. Da kommer det videre an på hvordan våre politikere tar grep om de avsløringer som blir gjort. Vi minnes alle ordene til Justisminister Anders Anundsen:»Den som vet uten å handle, er en del av problemet.»

  Svar
 31. wkeim

   /  5. juli 2015

  Advokat Reikerås ble dømt feilaktig og frifunnet: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Frifunnet-for-grovt-bedrageri-1754566.html og http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Frifunnet-for-grovt-bedrageri-1754566.html
  Så det er ikke nok at menneskerettigheter er upolulær og tiees i hjel, men forkjemperne blir ruinert på feilaktig grunnlagt.

  Svar
  • Marius Reikerås er ironisk nok frifunnet fordi menneskerettighetene virker og fungerer i Norge. Ja, vi har noen dommer mot oss. Her er også en sak hvor han ble frifunnet fordi menneskerettighetene fungerer:
   Dommeren som skrev brevet, hadde overlatt til Reikerås å vurdere om hans medhjelpere Sekkingstad og Lunde, skulle få betalt.
   http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Konkurs-og-domt-etter-misforstaelse-2618364.html

   En annen artikkel som omtaler den delen av saken, blant annet hvor mye arbeid hans medhjelpere nedla:
   http://www.tv2.no/a/2322809

   Her er omtale av søksmålet to av medhjelperne gikk til, og som førte til at Reikerås ble slått konkurs (og fortsatt er konkurs, http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995367904):
   http://www.ba.no/krim/nordsjodykker-advokat-er-konkurs/s/1-41-5035953

   Din lenke nr. 2 :
   «Juni 2008: Wesenberg ber Forliksrådet om å fortsette behandlingen av saken, og hevder Reikerås har påvirket den eldre mannen. Få dager senere dømmer Forliksrådet Reikerås til å betale. Senere viser det seg at rådet aldri mottok Reikerås’ tilsvar i saken.
   Juli 2008: Reikerås krever at Bergen tingrett overprøver Forliksrådets dom. Saken kommer for retten noen måneder senere. Reikerås taper, men anker.
   Mai 2009: Reikerås blir fratatt advokatbevillingen.»

   Reikerås gikk til sak for å få tilbake bevillingen sin, men saken ble avvist da han heller ikke der fulgte rettens oppfordring om å inngi svar innen fristen. Til tross for fristforelegg fra retten, sendte han aldri inn sluttinnlegget sitt. I saken mot ham innga han ikke tilsvar. (Han kan ha hatt grunner for det siste, for alt vi vet, ønsket han at saken skulle gå til retten og ga blaffen i videre behandling i Forliksrådet.)

   Som en kuriositet kan nevnes at da Reikerås gikk til sak for å få tilbake advoktbevillingen, ble saken avvist allerede fra tingretten, fordi han til tross for fristforelegg, aldri sendte inn sitt sluttinnlegg. Det er altså intet i Reikerås historikk som bekrefter påstandene om at han er en menneskerettsforkjemper som forfølges på grunn av dette, snarere tvert i mot:
   Han har gått hvert eneste steg på veien selv.

 1. Stortingspolitiker Ulf Leirstein med nyttig blogg. : Investorgruppen 2011
 2. Rettssaken Del I – jeg ble utsatt for pengeutpressing. – Irene Hov

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Reklamer
 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 135 andre følgere

 • Følg meg på Facebook

 • Arkiv

 • Reklamer
%d bloggere like this: