Reklamer

Ny retning med ny regjering

FrP/Høyre-regjeringen har vært i regjering i ni måneder. Det gjennomføres store reformer samtidig som en rekke forbud fjernes og enkeltmenneskets frihet økes. Å gjennomføre politikk og å legge en ny retning for utvikling tar tid. Det skal utredes, sendes høringer, komitéer skal behandle og Stortinget skal vedta saker. FrP/Høyre regjeringen har til tross for dette fått til mye på kort tid. Regjeringen har lagt en ny retning for utviklingen i Norge, og det begynner vi nå å se resultatene av.

Fremskrittspartiet har så lenge vi har eksistert kjempet for å styrke tryggheten i samfunnet. Dette blir nå virkelighet. Politiet har behov for mer ressurser til å etterforske og behandle saker. Dette er noe FrP/Høyre regjeringen tar på det største alvor, og vi gjør noe med det. Regjeringen har bevilget 100 millioner ekstra til politiet og dette innebærer at det bare i år skal ansettes 350 nye stillinger i politiet. Her i Østfold har det blitt ansatt 25 nye politibetjenter. Med et sterkt FrP i regjering kan folk føle seg litt tryggere.

Det har lenge vært et stort behov for å bedre, og øke kapasiteten på det norske veinettet, og det har tidligere blitt nedprioritert. Regjeringen tar nå tak i dette og gjør store grep for å forbedre infrastrukturen. Det gjennomføres en historisk satsing på veibygging, både ved å bygge mer vei og framskynde veiprosjekter. Straks etter regjeringen tiltrådte i oktober, ble det opprettet et infrastrukturfond på 30 milliarder kroner for å sikre penger til veibygging også i fremtiden. I tillegg har regjeringen økt fremkommeligheten og kapasiteten på utvalgte strekninger, blant annet i Østfold, ved å heve fartsgrensen til 110 km/t.

Regjeringen har igangsatt en storstilt satsing i helse- og omsorgssektoren. Vi tok over regjeringskontorene med kilometerlange helsekøer, og mange steder liten tilfredshet med helsesektoren generelt. Her gjør regjeringen store grep for å snu den uheldige utviklingen vi har sett de siste årene. Blant annet har vi styrket sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, noe som naturlig nok bidrar til at flere blir behandlet samtidig med at kvaliteten ved sykehusene økes. Områdene rus og psykisk helse har blitt styrket med 400 millioner kroner under den korte perioden FrP og Høyre har regjert. Vi har også foreslått å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA), noe som vil gi mange med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et selvstendig, aktivt og verdig liv. Helsereformen «fritt behandlingsvalg» har blitt lagt frem, og er et viktig tiltak for å redusere ventetidene og øke valgfriheten for pasientene. Dette er en ønsket utvikling, og er noe som kommer til å gi gode resultater i årene som kommer.

Regjeringen har satt i gang tidenes kommunereform for å sikre tilgjengelighet og økt kvalitet på kommunenes tjenesteproduksjon. Kun 70 av Norges kommuner har over 15.000 innbyggere, noe som har skapt behovet for en ny retning i kommunepolitikken. Her blir det tatt store grep for at servicetjenestene til innbyggerne skal være tilfredsstillende.

FrP er opptatt av å gjøre hverdagen enklest mulig for folk flest. Derfor fjerner vi en del irriterende forbud, skatter og avgifter, samtidig med at vi gjør store grep. Friheten til enkeltmennesket ble litt større da en rekke endringer trådte i kraft 1. juli i år, blant annet en liberalisering av Taxfree-ordningen, hvor man kan ta med deg 1,5 liter mer vin eller øl dersom tobakkskvoten droppes.

På ni måneder har regjeringen fått gjennomslag for en rekke viktige saker og utvist handlekraft på mange områder. Den nye retningen vi nå ser, preges sterkt av at FrP er i regjering. Det vi i mange år har ment og nærmest stått alene om, får vi nå gjennomslag for. Å sette store reformer til livs tar tid, men arbeidet er godt i gang, og er noe vi kommer til å se gode resultater av i fremtiden.

Reklamer
Legg igjen en kommentar

5 kommentarer

 1. Stå på Ulf, dere er på rett veg. Individets betydning må frem, dets rettigheter må forsterkes på bekostning av «systemets» rettigheter. Ansatte i systemet må ansvarliggjøres så vi slipper flere tragedier rundt barn.

  Svar
 2. Ann Tove Buklev

   /  12. juli 2014

  Mye bra er synlig. Men gjør noe med det som er politietatdriverne, den ukontrollerte innvandringen, der mennesker kommer over grensene, ens for å øve kriminalitet. De 100 millionene kunne vært brukt på langt bedre områder, om regjeringen stengte grensene. Norge ut av Schengen og revurdere EØS-samarbeidet. Dette tjener ikke landet i hele tatt, men tærer opp landet fra innsiden. Men det er trolig det globalistene i både Høyre og FrP vil, fjerne nasjonalstaten. Det skal i så fall skje over mitt lik!

  Svar
 3. Ann Tove Buklev

   /  12. juli 2014

  -kostnadsdriverne i politietaten, skulle det vel stått.

  Svar
 4. FrP har med all respekt gjort et imponerende arbeid og hvor en rekke saker er gjennomført i ren FrP- stil. Dette utgjør en motvekt mot H,s standpunkter og for et sundt samspill for økte nytteverdier til samfunnets beste. Det er fem lover i landbruket som må oppheves og er fremhevet som ugunstig for norges økonomiske fremgang — det er å se frem til at odelsloven, bo og driveplikten, prisreguleringsloven for landbruket, og konsesjonsloven oppheves. I denne sammenheng er det viktig at brukenes størrelse for lovmessige grensesettinger høynes. Dersom FrP vil hevde seg som et folkeparti, så må mer omtanke for de sosialt utsatte grupper vektlegges, derav minstepensjonistene og alderspensjonister med minstepensjon. NAV og sosiallovenes forvaltningspolitikk er ikke god, og innehar flere praktiske, negative styringer i forskjellige forvaltningsledd. Først ved endringer av disse forhold vil stemmegivningen bli større ved valgene. Hvem kunne før valget førestille seg at FrP ville slåss for pensjonsrettighetene i den grad det ble gjort. Det er viktig at sosialpolitikken og pensjonistenes kår endres til det bedre nu i denne regjeringsperiode, og ikke sette det på vent, eller innta en holdning for at endringer vil komme, med da med betingelser for større stemmegivning ved neste valg. All ros til FrP for god politikk.

  Svar
 5. Ja Ulf, hold momentum og fokus så ordner det seg med det meste. V i må styrke arbeidet utover høsten med å kurere «Den sjuka vården » som Ulf Ljungblad så treffende sier. Vi må fokusere på «VØT HELSE» slik at vi får bedre kvalitet og glede inn i rekonvalens, habiliterings – og rehabiliteringsarbeidet. Helsereformen må få klarere mål – og resultat styring. Vi må snakke med Bent Høye min venn. Fortsatt god sommer fra Karl Jørgen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Reklamer
 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 135 andre følgere

 • Følg meg på Facebook

 • Arkiv

 • Reklamer
%d bloggere like this: