Reklamer

Synd for Oslo Ap at man har den regjeringen man har idag…

Oslo Ap med sin gruppeleder i spissen har i media flere ganger tatt til orde for å få gjort noe med tiggingen i hovedstaden, og den tilstrømning til Norge som er av utenlandske tiggere. I dag i media fremmer de forslag om meldeplikt for tiggere.

Jeg synes det er flott at Oslo Ap engasjerer seg i dette. Det er bare så synd at vi i dag har en regjering med Ap i spissen som rett og slett gjør ingen ting med problemet.

Det som hadde hjulpet på situasjonen hadde vært et forbud mot tigging. Senest før sommeren i fjor fremmet FrP forslag om det. Vårt forslag ble stemt ned av Ap på Stortinget. Det som hadde hjulpet var å skjerpe grensekontrollen og sjekke at de som kommer har arbeid. Vårt forslag om dette ble avvist av Ap på Stortinget. Det ville hjulpet om politiet hadde hatt ressurser til å følge opp og fjerne alle ulovlige bosetning som mange av disse tiggerne setter opp. Men det stemmes ned av Ap på Stortinget.

Oslo Ap får håpe på en ny regjering etter valget. FrP og Høyre ønsker forbud mot tigging. FrP ønsker en strengere grensekontroll. Virkemidlene for å få gjort noe må vedtas av Stortinget. Da må Ap ut av regjeringskontorene. Det innser nok også Oslo Ap.

20130204-093127.jpg

Reklamer

Skremselspropaganda fra Ja-mannen Hansen

Østfold APs Svein Roald Hansen hyller i et innlegg Schengen og kritiserer Østfold FrP for å ville reforhandle avtalen. Her følger mitt svar:

Aps Svein Roald Hansen påstår i avisen at Østfold FrP ønsker å gjeninnføre passkontrollen slik at vi nordmenn skal vise pass når vi skal til Sverige. Nei, vi ønsker ikke at lovlydige nordmenn skal vise pass når vi skal til Sverige. Men vi ønsker en strengere kontroll med de som kommer inn her i landet.

Det er nemlig slik at det ikke er noe stort problem med ulovlige innvandrere som tar seg inn i Sverige fra Norge. Da hadde nok Sverige foreslått tiltak. Men det er et betydelig problem at mange ulovlige innvandrere og stort antall asylsøkere tar seg til Norge. Via bil, båt og fly.

Derfor ønsker Østfold FrP at Schengen-avtalen må reforhandles. Det må gis større muligheter gjennom avtalen til egne kontrolltiltak i eget land. Schengen innebærer at yttergrensene skulle styrkes, men at man innenfor landene som er med i Schengen kan reise fritt. Problemet nå er at enkelte land i Schengen ikke lenger har grensekontroll.

NRK har prisverdig laget reportasjer fra grensen Tyrkia og Hellas. Hellas har tilnærmet lik ingen kontroll. NRK har avdekket at det kommer et stort antall asylsøkere og ulovlige innvandrere fra bl.a. Afghanistan og Somalia – via Tyrkia og deretter inn i Hellas. Videre kan disse da reise fritt til Norge. Slik ønsker ikke Østfold FrP at vi skal ha det.

I innlegget fra Hansen nevner han ikke med ett ord dette problemet. Det betyr vel at AP ikke synes det er problematisk at politiet i dag anslår at vi har opp til 20.000 ulovlige innvandrere som bor i Norge, og at norske myndigheter varsler rekord i antall asylsøkere til Norge i år. I fjor kom ca 10.000. Østfold FrP mener dette er problematisk, og vi ønsker ikke å sitte stille og se på denne utviklingen. Men det gjør altså AP. Ikke ett tiltak kommer fra den kanten.

Hansen har tidligere vært leder av Europabevegelsen, og synes det er flott med all styringen av Norge fra Brussel. FrP synes folkeavstemningene hvor folket har sagt nei til norsk medlemskap i EU skal respekteres. Derfor bør vi ikke automatisk godta alt som kommer av såkalte «gode» ideer fra EU. Det at norsk kontantstøtte og barnetrygd utbetales i millionbeløp til EU-borgere synes ikke FrP er greit. Derfor må vi også se på endringer i EØS-avtalen slik at norsk velferd er forbeholdt norske statsborgere og de som betaler skatt til Norge.

Når blir neste partiansettelse?

I Ap-staten Norge finnes tidligere Ap-politikere i alle fremtredende stillinger i samfunnet. Fra ett og samme parti, som stort sett har styrt Norge i alle år etter krigen. Ganske likt det vi ser i Kina. Så ungdommene i AUF som flagger med røde bannere (slik man gjorde i Sovjet) når de møtes på sine møter har ihvertfall på dette området fått fullt gjennomslag.

Jeg sier ikke at alle Ap-folk er udugelige. Tvert imot. Mange av de er flinke. Og jeg tror at enkelte av de heller ikke egentlig er Ap-folk på sin hals. Men de skjønte sikkert tidlig i sin karriere at det er fordel å være tilsluttet det norske Arbeiderparti. Slik det er i Kina. Se på tidligere Ap-topp Rune Bjerke, nå sjef i DnB. På TV driver DnB en reklamekampanje mot Ap-regjeringen når det gjelder Boligsparing for Ungdom. Bra.

Spesielt Jens Stoltenberg har vært flink. Det er hans nettverk som gjennomsyrer stillingene som betyr noe i samfunnet vårt. Han mener hardnakket at det ikke gjøres partiansettelser i Norge. Med begrunnelse at også andre folk med annen partibakgrunn også får jobb. Ja, vi er jo ikke et rent diktatur, så selvfølgelig ansettes også andre. Ap har ca 30 prosent oppslutning. FrP i underkant av 20. Så betyr dette at hvis vi oppsummerer alle viktige posisjoner i landet så vil fordelingen være ganske lik? Neppe. Men i Ap-staten Norge mener man vel nok at de fleste dyktige er i Ap.

Media setter prisverdig søkelys på Ap-nettverket og Jens sitt kontaktnett. Det er ett år før valget. Om det samme søkelyset er der under valgkampen tviler jeg på.

For norske velgere kan vel neppe synes at dette er bra? Hvis dette er noe man ønsker – så betyr det at en FrP og H regjering i så fall skal ansette bare sine egne etter neste valg? Tviler på at Ap-folk ville likt det. De bør da kanskje tenke på hvordan dette fremstår i Norge i dag.

I disse dager har vi jo sett hvor fornuftig det har vært med partiansettelser (les: ironi). Politidirektøren måtte gå. I Norge, hadde man ansatt en psykolog til å lede politiet. Han var forlover til statsministeren og omgangsvenn med justisministeren. Når han ble ansatt visste man at han hadde skaffet barn i utlandet via surrugatmor, noe som er forbudt i Norge. Man så bort fra lovbrudd, man så bort fra at vi nå fikk en politidirektør som gjorde toppene i regjeringen inhabile. Når det værst utenkelig da skjedde, med terroren som rammet Norge i fjor, så ble dette problematisk. Men altså ikke før. Det burde vært problematisk uten 22. juli-terroren. Men ikke i Ap-staten Norge.

Her er et lite knippe stillinger:
• Politidirektør Øystein Mæland (tidligere statssekretær for Ap). Nå trukket seg.
• Sjef for Statens vegvesen, Terje Moe Gustavsen (tidligere statsråd for Ap).
• Direktør for Medietilsynet, Tom Thoresen (tidligere stortingsrepresentant og parlamentarisk leder for Ap).
• Sjefredaktør i Dagsavisen, Arne Strand (tidligere statssekretær for Ap).
• Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen (tidligere Ap-politiker).
• Konsernsjef i DNB, Rune Bjerke (tidligere finansbyråd for Ap).
• Fotballpresident Yngve Hallen (tidligere varaordfører for Ap).
• LO-leder Roar Flaathen (sentralstyremedlem i Ap).
• Leder i Fellesforbundet, Arve Bakke (tidligere statssekretær for Ap).
• Direktør i Legemiddelindustrien, Karita Bekkellem (tidligere statsråd for Ap).
• Leder i Fagforbundet, Jan Davidsen (sentralstyremedlem i Ap).
• Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen (tidligere statssekretær for Ap).
• Sjefredaktør i TV2, Alf Hildrum (tidligere informasjonssekretær for Ap).
• Nylig avgått sjefredaktør i Nordlys, Hans Kristian Amundsen (statssekretær for Ap).
• Nylig avgått direktør i Finanstilsynet, Bjørn Skogstad Aamo (tidligere statssekretær for Ap).
• Leder av Narkotikautvalget (kjent som Stoltenbergutvalget), Torvald Stoltenberg (tidligere utenriksminister for ApP og far til statsminister Jens Stoltenberg).
• Riksrevisor Jørgen Kosmo (tidligere statsråd og stortingspresident for Ap).
• Sjef for Riksteateret, Ellen Horn (tidligere statsråd for Ap).
• Styreleder i Helse Sør-Øst, Hanne Harlem (tidligere statsråd for Ap og søster av Gro Harlem Brundtland).

20120819-145114.jpg

En millionær gir millionlønn

Ikke overraskende at en som er rik kan gi en millionlønn og ekstremt gode vilkår til en tidligere kollega når man ansetter vedkommende i en jobb. Det som er overraskende, og som avsløres i dagens VG, er at den vi snakker om er mangemillionær Jonas Gahr Støre som har bidratt til at tidligere kollega og topp-byråkrat Tore Eriksen har fått meget gunstige vilkår i sin nye jobb. Og alt selvfølgelig betalt av skattebetalerne.

VG kan i dag melde at med avtale om hjemmekontor og «konetillegg» tjener ambassadør Tore Eriksen og spesialrådgiverkona mer enn 2,5 millioner i OECD-ambassaden i Paris. Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjorde et enestående unntak, da han personlig ansatte tidligere finansråd Tore Eriksen som ambassadør ved den norske OECD-delegasjonen.

I fjor høst søkte fire personer på den attraktive jobben. Men da Støre hørte at hans gamle kollega fra Statsministerens kontor, Eriksen, hadde søkt, grep han personlig inn. Først trakk Støre utlysningen, så ga han egenhendig Eriksen jobben.

Med seg til Paris, fikk Eriksen kona, tidligere Ap-ordfører Ann-Marit Sæbønes. Sæbønes er ansatt i full stilling som spesialrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Og departementet har nemlig gitt Sæbønes lov til å jobbe fra hjemmekontor i Paris.

Men Eriksen fikk ikke bare prestisjejobben i Paris. Støre sørget også for at Eriksen fikk et unikt lønnshopp. Når departementene fastsetter lønn for sine 300 ledere på ulike nivåer, har de frihet til å gi dem inntil 30 prosent mer i lønn enn det stillingen egentlig tilsier. Og så langt er det bare én eneste sjef som har fått et slikt tillegg: Tore Eriksen.

Regjeringen snakker om moderasjon. For toppledere i privat næringsliv. Selv gir de blanke i moderasjon når partifeller, tidligere kollegaer, topp-byråkrater og trofaste støttespillere skal belønnes.

Håper velgerne merker seg dette neste gang mangemillionær Støre kommer i media og snakker om å bevare velferdsstaten og at vi alle må være trofaste mot fellesskapet og sosialdemokratiets idealer. Han er nok en gang avslørt. Må jo være en smule spesielt for alle de engasjerte i AUF og Ap som tror på sitt parties idealer at det er denne mannen som om noen år skal lede partiet.

20120809-101104.jpg

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer