Reklamer

Rekordmange studentboliger til Østfold

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har vedtatt å finansiere 2200 studentboliger i 2016. Det har aldri før vært bygget flere studentboliger, og nivået er over dobbelt så høyt som under forrige regjering, da gjennomsnittet var 975.

Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig. Dette vil også være et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten i byggenæringen i det som er en tøff tid for mange.

Samarbeidspartier er glad for at det nå gis tildeling til 156 hybelenheter i Studentsamskipnaden i Østfold. Dette er et viktig bidrag til å sørge for nok studentboliger i vår region. På denne måten kan samskipnaden begynne realiseringen av et viktig boligprosjekt. Dette håper vi vil gjøre regionen vår til et enda mer attraktivt sted å studere.

Selv om satsingen på studentboliger er rekordstor i år ser vi at det fortsatt er behov for flere studentboliger. Årets tildeling er et viktig skritt for å oppfylle regjeringen og samarbeidspartienes løfte om å bygge flere studentboliger.

Utfordringene i boligmarkedet vil ikke være løst over natten. Men vi har med 2016-budsjettet videreført det historisk høye nivået fra i fjor, og vi vil fortsette å bygge flere studentboliger i årene fremover.

Ingjerd Schou, Østfold Høyre 

Ulf Leirstein, Østfold FrP 

Line Henriette Hjemdal, Østfold KrF 

Maren Hersleth Holsen, Østfold Venstre

Reklamer

Statsbudsjettet tar Norge i riktig retning!

Veibudsjettet øker med nesten 20 prosent. Norge får 350 nye politifolk og 69 politijurister. Over 10 000 kriminelle utlendinger og utlendinger uten opphold sendes ut i 2015. Det merkes at FrP nå har en hånd på rattet i statsbudsjettet.

For første gang på 10 år synker vedlikeholdsetterslepet på norske veier. FrP/H-regjeringen har med andre ord tatt et historisk oppgjør med de rødgrønnes nedprioritering av samferdselssektoren. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satt et tydelig og nødvendig Frp-preg på samferdselspolitikken. I tillegg til at vi øker investeringene på vei med 18,1 prosent, økes investeringene på jernbane med over 12 prosent. Å få bedre forhold for pendlerne er ikke minst viktig i mitt eget hjemfylke Østfold. I tillegg kommer en rekke avgiftskutt, en reduksjon i omregistreringsavgiften på 35 prosent er bare ett eksempel.

Politiet får også et historisk løft. Det vil ansettes minst like mange studenter som kommer ut av Politihøgskolen i 2015. At politijuristene for første gang på flere år får en kraftig økning, er viktig for å unngå at saker henlegges av kapasitetsgrunner. Av hensyn til ofrene er det viktig for FrP å sørge for at anmeldelser blir tatt på alvor, og at voldsutsatte får rask og seriøs oppfølgning. Det er ikke uten grunn at politijuristenes egen fagforening har kalt regjeringens satsning som «tidenes løft».

FrP leverer også i innvandringspolitikken. Politiets operative utlendingsenhet økes med 33 stillinger i Oslo. Foruten en massiv økning i tvangsutsendelser, kommer det en rekke andre tiltak. 90 nye plasser på Trandum, samt 500 plasser på sikkerhetsforsterket mottak er allerede varslet i regjeringsplattformen, og vil leveres i 2015. Noe som derimot er helt nytt i dette budsjettet, er et interneringssenter i transittområdet på Gardermoen. Utlendinger som lander på Gardermoen uten oppholdstillatelse vil ikke lengre komme inn i landet, men settes i forvaring på flyplassen og sendes ut innen 24 timer.

I Fremskrittspartiet leverer vi det som er lovt velgerne, skritt for skritt.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer