Reklamer

Ja til konkurranse også på DNA

I dag skal Stortinget behandle et forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre hvor man ber regjeringen umiddelbart å legge til rette for at flere akkrediterte aktører kan analysere DNA i straffesaker, med sikte på å oppnå økt rettssikkerhet og kvalitet i rettspleien.

Justiskomiteen har behandlet saken, som er basert på et representantforslaget fra Høyre, og jeg er saksordfører. Dette er et forslag som FrP og Høyre har vært enig om i flere år, og nok et eksempel på en sak vi må vente til et nytt stortingsflertall for å la fornuften seire. For hvorfor skal det offentlige ha monopol på dette?

Bakgrunnen for forslaget er ønsket om å sikre bedre rettssikkerhet og kvalitet i etterforskningen. Det er fornuftig at det etableres et alternativt miljø i Norge innen slik analyse. Også hensynet til maktfordeling innen denne type analysearbeid taler for forslaget.

Det er viktig å kunne ha flere aktører som kan analysere DNA. Dette vil sikre raskere behandling, økt ressursutnyttelse og bedre utvikling av metoder og kontroll. Det må være et mål at man skal få mest mulig ut av de pengene som bevilges fra statsbudsjettet til ulike offentlige formål.

Konkurranse har vist på alle områder hvor dette er innført at man får større muligheter til sammenligning og mer åpenhet om hva man bruker offentlige penger på. Konkurranse fremmer også økt effektivitet, og det er tross alt bred enighet i Stortinget om dette da ingen regjering har foreslått å avskaffe konkurranse på store samfunnsområder hvor det er innført. For øvrig er det på dette området med DNA-analyser en betydelig restanse, og det faktum at slike analyser tar uforholdsmessig lang tid, svekker fremdriften i viktige straffesaker.

Allikevel ønsker den rød-grønne regjeringen å stemme ned forslaget. På nok et område med kø prioriterer sosialistene systemet fremfor det fornuftige.

20130429-124620.jpg

Reklamer

London…here I come!

Når jeg skriver denne bloggposten sitter jeg på flyet fra Gardermoen med kurs for London. Det er min favorittby. Har nok vært på ca 20 turer til London. Shopping, mat og pub. Passer meg godt, er litt meg (hehe), og når det i tillegg tar kun et par timer å fly er det et helt genialt reisemål. Men denne gangen er det ikke ferie. Jeg er på komitereise. Med justiskomiteen.

Mang en gang får jeg høre at vi stortingspolitikere har det bra og vi får reise masse. Ja, jeg er privilegert. Kunne ikke hatt en bedre jobb. Men er det slik at det kun er moro når vi reiser? Det er moro, men på en annen måte en ferie-moro. Det er fullstappet program på hver eneste tur. Det å være parlamentariker gjør at vi får møter og opplevelser mange andre kanskje ikke får. Idag skal jeg ha møte med Scotland Yard. Om Martine-saken. En opplevelse. Samtidig jobb, og en alvorlig sak. Håper at vi som stortingsrepresentanter kan gjøre en forskjell.

I morgen møte med den norske ambassadøren i London. Det er vanlig innslag på komitereiser. Møter ambassadøren for å får en oppdatering på den politiske situasjonen i landet vi besøker. Deretter møter på regjeringshold. Tema er bekjempelse av terror og beredskap. Absolutt viktige temaer. Hele dagen er stort sett avsatt til foredrag og møter om beredskap. Og deretter møte om DNA-register. Og betydninger av DNA i etterforskning av alvorlig kriminalitet.

Dagen etter er viet en rekke møter med folk og organisasjoner som jobber for ungdom. Og for bekjempelse av ungdomskriminalitet. I mange land er ungdomsgjenger et stort problem. Vi vet at dette også er en utfordring ikke minst i Oslo. Så vi skal lære om program som har hatt gode resultater. Kanskje noen ideer å ta med hjem?

Selve komitereisen avsluttes med møter med parlamentarikere i England. Og lunsj i den norske ambassadeboligen i London.

Jeg ser frem til flere dager med spennende foredrag og masse kunnskap. Er også heldig med reisefølget. Setter nemlig stor pris på mine kollegaer i komiteen, og det blir ofte mange gode samtaler på en slik tur. Viktig å knytte vennskap og kontakter på tvers av partiene. Det gjør at vi lettere forstår hverandres standpunkter og det er mulig å diskutere saklig og med respekt.

Som sagt jeg er privilegert. Samtidig håper jeg at jeg har gitt mine lesere av bloggen et lite innblikk i at disse komiteturene ikke kun er «pleasure». Og så er det noen der hjemme som gjerne skulle sett at vi ikke reiste på disse turene. Men det er en del av jobben.

20130225-115313.jpg
Bildet: Fra min forrige tur til London. Madame Tussad. Med the Iron Lady 🙂

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer