Reklamer

Nå står kampen om EØS-avtalen

En ny måling viser nå et klart flertall blant FrPs velgere for å si opp EØS-avtalen som Norge har med EU. Det gleder meg. 

Jeg har fått endel spørsmål opp gjennom årene om hva FrP mener om EU. For i FrPs program står det at man skal følge et resultat av en eventuell folkeavstemning om norsk medlemskap i EU, og at forøvrig stiller FrP sine representanter fritt til å arbeide for og mot medlemskap. 

Jeg har vært tilhenger av denne programformuleringen. For når man er enig om at en sak skal avgjøres av folket i en folkeavstemning trenger ikke partiet måtte mene det ene eller det andre. Det viktigste er at FrPs representanter på stortinget følger flertallet i folkeavstemningen uansett resultat. 

Selv var jeg for norsk medlemskap i EU når vi gikk til stemmeurnene i 1994. Jeg har og alltid vært sterk tilhenger av frihandel. De som handler sammen, og tjener på å kjøpe og selge varer og tjenester av hverandre, vil neppe ty til krig. Frihandel har løftet millioner – for å ikke snakke om milliarder – ut av fattigdom. Frihandel har vist seg å fungere og bidrar også til at vi får nye produkter og en utvikling vi ellers måtte se langt etter. EU var også et fredsprosjekt for Europa. Et Europa som i hundrevis av år har vært preget av kriger – og til og med hvor begge verdenskrigene har startet – bør strebe etter fred. 

Flertallet sa nei til at Norge skulle bli medlem i EU i 1994. Da skulle man tro at Stortinget ville respektere resultatet. Man fikk da EØS-avtalen. Og rent umiddelbart var nok jeg også en av de som tenkte at vi må ha en handelsavtale med EU og at EØS var løsningen. Europa er Norges viktigste marked. Men historien har vist oss at EØS ikke er kun en handelsavtale for å fremme frihandel. EØS er egentlig et medlemskap i EU, men uten stemmerett. Ergo har man sluttet seg til en avtale som for Norges del er verre enn den avtalen flertallet sa nei til i folkeavstemningen i 1994. 

Jeg ønsker ikke at Europa skal være EN stat. Jeg ønsker at man skal samarbeide og handle, mens man samtidig skal dyrke sine egne sterke sider og egen kulturarv i de enkelte nasjonalstatene. EU har gått raskt mot felles integrering på område etter område. Langt utover ideen om et felles marked hvor man kjøper og selger. EU har utviklet seg mer og mer til å bli en felles union. Med egen president og egen utenriksminister. 

EØS-avtalen gir Norge noen unntak, men det er særdeles få. Det var også noen unntak i avtalen om EU-medlemskap. Primært er Norge med i EU, og må godta alle EUs lover og regler. EUs lover og regler vedtas på høygir av Stortinget. Og Norge dilter etter EU i utenrikspolitikken, uavhengig om det tjener Norge eller ikke. Bare se på situasjonen med sanksjoner mot Russland. Som verken har gjort Russland mer «myke», eller mer glade i å samarbeid med oss. 

Jeg ønsker frihandel. EU har endt opp og bli et marked som beskytter seg selv innenfor sine egne murer. Så for en som ønsker frihandel er ikke EU løsningen. Ergo er heller ikke EØS løsningen. Tvert imot. Det hadde vært bedre med medlemskap enn nevnte avtale. 

Som medlem i FrP er jeg glad for at vår programkomite nå foreslår at vi som parti skal programfeste nei til EU. Slik EU har utviklet seg må partiet ha et standpunkt til dette. Det fortjener velgerne å vite før et valg. Selv om det er en folkeavstemning som avgjør. Neste kamp nå er å få FrP til å si nei til EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale. Tidspunktet er perfekt. Storbritannia skal forlate unionen og isteden fremforhandle en tilknytningsavtale. Dette burde Norge være med på. 

I dag kom også en meningsmåling som viser at 54 prosent av FrPs egne velgere ønsker å si opp EØS-avtalen. Et klart flertall. Kun Sp har en større prosentandel velgere som sier nei til EØS. 

Jeg sloss for å få FrP til å si nei til EØS på landsmøtet for 4 år siden. Dessverre tapte jeg den kampen da. Selv om vi vant noen formuleringen som er viktig. Nemlig at både EØS og Schengen må vurderes reforhandlet. Det står i dagens partiprogram. 

Nå er det viktig at FrP slår fast at vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med en ny avtale om handel. Våre velgere mener det. Flere og flere tillitsvalgte i partiet mener dette. Min oppfordring er nå at alle FrPere som tenker som meg engasjerer seg og bidrar til at landsmøte til våren inntar det standpunktet som er helt naturlig når vi samtidig sier nei til medlemskap i EU. Vi ønsker heller ikke medlemskap uten stemmerett i EU (altså EØS). Viktig at medlemmer, tillitsvalgte og velgerne engasjerer seg i denne viktige debatten. Jo flere partier som inntar et slikt standpunkt jo sterkere blir trykket mot Ap og Høyre – som er dagens klare ja til EU-partier. 

Reklamer

Få kontroll på grensene!

Regjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, har kapitulert totalt ovenfor EU. Regjeringen har frivillig godtatt flere EU-direktiv enn land som faktisk er EU-medlemmer. Norges forhold til EU er preget av underkastelse og en redsel for å provosere byråkratene i Brussel.

Resultatet ser vi nå. 34 prosent av innsatte i norske fengsler er utenlandske kriminelle, og i Oslo står i underkant 2000 rumenere for mer vinningskriminalitet enn 550 000 nordmenn. I tillegg godtar regjeringen at norske trygdeytelser eksporteres i en enorm skala. Dette er en situasjon som ikke kan fortsette, og Fremskrittspartiet mener det nå er på tide å sette ned foten.

FrP aksepterer ikke at Norge skal være Europas trygdekontor. Vi vil derfor knytte velferdsytelser til statsborgerskap, fjerne dagpengene for utenlandske kriminelle og opprette egne utlendingsfengsler med redusert standard. I tillegg må kriminelle utlendinger avvises allerede på grensen, og tollbetjentene må gis politimyndighet.

Fortsetter dagens tempo i trygdeeksport og import av kriminalitet, vil dette få dramatiske konsekvenser både for oljefondet og våre barnebarn. FrP vil ikke akseptere at EU benytter Norge som sin honningkrukke, og vil ta et oppgjør med de rødgrønnes paniske angst for å irritere byråkratene i Brussel.

Dersom EU ikke vil bøye seg for de norske kravene vil FrP kreve en umiddelbar reforhandling av både Schengen- og EØS-avtalen.

Mitt innlegg på landsmøtet

Jeg har i dag på FrPs landsmøte argumentert hvorfor jeg mener at EØS-avtalen må erstattes av en ren handelsavtale. Jeg er veldig glad for at redaksjonskomiteen i dag har fremmet et forslag som i klarere ordelag sier klart i fra at vi må få reforhandlet deler av avtalen.

Til dere som følger meg vil jeg her få poste innlegget jeg holdt. Kjør debatt!

Tale til FrPs landsmøte 2013:
Dirigenter,
Kjære landsmøte!

Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti og derfor hilser vi frihandel velkomment! Gjennom frihandel vil konkurransen blomstre og innbyggerne vil få flere valgmuligheter og mer reell makt!

Men det har forundret meg i mange år at vi i dette partiet har hatt en nærmest nesegrus beundring av EØS-avtalen.

Denne avtalen er ikke en frihandelsavtale. Den er i realiteten et medlemskap i EU, men uten stemmerett. På området etter område endres norsk lov, etter hva EU finner det for godt. Og Norge dilter etter. Beste gutten i klassen.

Vi har nå kommet i den situasjonen at 500 millioner europeere har fått tilgang til Norges velferdsordninger. Hvem tenkte på det når man sluttet seg til EØS-avtalen? Trolig veldig få. Men nå er det en realitet. Og situasjonen har nå blitt slik at de andre partiene på Stortinget har vedtatt tidenes pensjonsran. For å tilpasse norsk pensjon og trygd til de nye økonomiske realitetene heter det. Ja, realiteten er at Norge snart har trygdeordninger som eksportartikkel nr1 foran olje og gass. Norske pensjonister og kommende generasjoner skal altså straffes fordi europas innbyggere benytter EØS-avtalens rettigheter for å få sendt våre skattepenger nedover kontinentet. Nei, kjære landsmøte, dette kan da ikke være FrPs politikk.

Dette handler ikke bare om trygdeordninger. Dette handler også om tilnærmet fri innvandring til Norge. Mange europeiske land har dårlig grensekontroll. Og når man først har kommet inn i unionen, så valfarter økonomiske innvandrere til Norge. Her kan man søke asyl, eller man kan oppholde seg i skjul. Og tydeligvis leve godt.
Videre har vi mange innvandrede europeere som ikke har rent mel i posen heller. Våre fengsler fylles opp i rekordfart. Av utenlandske statsborgere.
Og jeg skal ikke engang begynne å snakke om den «berikelsen» mange norske byer nå opplever med invasjonen av romfolk og tigging, og dessverre det som kommer i kjølvannet.
Dette er altså prisen det norske samfunn skal betale for EØS-avtalen og åpne grenser.
FrP er for en strengere innvandringspolitikk. Skal vi ha troverdighet må det nå bli slutt på den naive holdningen vi til nå har hatt i EØS-spørsmålet.

Uansett, hovedpoenget er ikke om det mye bra eller dårlig som vedtas i EU. Hovedpoenget er at det norske folk to ganger i folkeavstemning har avvist medlemskap i EU. Og FrP har sagt vi skal respektere folkets dom. Gjør vi det? Med EØS-avtalen er vi så integrert i EU at EU selv uttaler at fremtidig samarbeid med andre land må basere seg på et slikt rammeverk. Hvorfor sier EU det tror dere?

Det at AP og Høyre synes EØS-avtalen er flott for landet sier det meste. Disse to partiene ønsker mest av alt at Norge skal bli medlem i EU. Og gjennom avtalen så er vi tilnærmet det. Det eneste som mangler er godt betalte verv i EU-systemet som mange AP og Høyre-politikere helt sikkert sikler etter.

Selvfølgelig skal vi fortsatt ha handel med EU og Europa. Det har vi hatt i alle år. Og blir det vanskelig å få en annen type avtale med EU? Ja helt sikkert. Men det at noe er vanskelig har det noen gang stoppet oss i FrP? Vi skal på landsmøtet vedta den politikken vi mener er best for landet. Vårt land er best tjent med å slippe overstyringen fra Brussel, og få en handelsavtale. Derfor bør vi også tørre å vedta et slikt standpunkt.

Jeg anbefaler landsmøtet å stemme for dissens nr 20! Stem for Norges frihet, slik grunnloven la til grunn! Det beste jubileum Norge kan få neste år når grunnlovens 200 år skal feires er å slippe overstyringen fra den europeisk unionen.
La meg avslutte med mitt slagord som har brakt meg hell og lykke:
Bruk vett og forstand. Stem sammen med Ulfemann!
Takk!

Revurder Norges forhold til EU, Schengen og EØS

Statsministeren i Storbritannia har kommet med klare uttalelser om at det er på tide med endringer i EU. Han ønsker mer frihet i eget land til å bestemme egen politikk. Hans utspill hilses velkomment! Som stortingsrepresentant gjennom mer enn 7 år må jeg konstatere at Norge blir stadig mer og mer integrert i EU. Dessverre. Så debatten om mer frihet for det enkelte land må også komme her i landet.

I tillegg til stadig flere EU-direktiv som vedtas har vi også en Schengen-avtale som ikke fungerer lenger. Yttergrensene bevoktes ikke slik avtalen forutsettes. Grensen mellom Hellas og Tyrkia er nærmest åpen for alle som ønsker å komme inn i Schengen, og mange finner veien videre til Norge. Det er på tide å kreve ny behandling når forutsetningene for avtalen ikke lenger er tilstede.

I helgen hadde mitt fylkesparti årsmøte. Og jeg er glad for at et nesten enstemmig årsmøte i Østfold FrP vedtok denne resolusjonen som ble fremmet av meg, i samarbeid med våre stortingskandidater Erlend Wiborg og Håvard Jensen:

Som følge av Norges medlemskap i Schengen og EØS kan personer, varer og tjenester bevege seg fritt over grensene våre. Etter at denne avtalen har virket en del år ser vi store utfordringer knyttet til å ha kontroll med hvem som til enhver tid oppholder seg i landet og Norge blir stadig sterkere politisk styrt fra EU på en udemokratisk og byråkratisk måte.

Flere Schengenland har liten evne til å kontrollere egen yttergrense, med de følger at det ukontrollert strømmer inn personer som ingen vet hvem er. Mange av disse kommer til Norge fordi vi har et høyt velstandsnivå og er dermed lukrativt for de som vil gjøre kriminelle handlinger. Denne erfaringen har flere land gjort seg og derfor har blant andre Italia og Frankrike nå tatt til orde for å revurdere avtalen om fri flyt av personer over indre Schengengrense.

Fylkesårsmøtet til Østfold FrP anmoder stortingsgruppen og programkomiteen til å revurdere Norges forhold/medlemsskap i Schengen og EØS. Norge bør vurdere å erstatte EØS avtalen med frihandelsavtaler på lik linje med Sveits sånn at norsk næringsliv fortsatt har tilgang til det indre markedet, men uten å bli detaljstyrt av EU i politiske spørsmål. En utmeldelse av Schengensamarbeidet bør og kan erstattes av grensesamarbeid med våre naboland som har et velfungerende og stabilt politi og kontrollmuligheter.

20130128-121318.jpg

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer