Reklamer

Kraftig økt satsning på fylkesveiene fra Høyre og FrP

FrP- og Høyre-regjeringen styrker satsningen på fylkesveiene. For Østfold innebærer dette at man kan øke vedlikehold og investeringer for fylkesveiene med nesten 100 millioner kroner for 2014. Dette er i tillegg til det som forrige regjering la inn i sitt budsjettforslag.

Med denne satsingen vil folk virkelig merke at vi har fått et taktskifte i samferdselspolitikken. Regjeringen har lovet økt satsning på samferdsel og leverer allerede etter tre uker i regjering.

I tillegg til denne økte satsningen på fylkesveiene styrker regjeringen riksveinettet med nesten 900 millioner til ulike prosjekter og 400 millioner kroner til økning i drift og vedlikehold. Dette vil også komme riksveiene i Østfold til gode.

Jeg er godt fornøyd med denne økte satsningen og gleder meg over at regjeringen allerede nå i høst har begynt å levere på løftene om å satse på investeringer i infrastruktur.

Veiene styrkes og dyr bompengefinansiering reduseres. Dette kommer hele det norske folk til gode. Folk vil merke at den nye regjeringen leverer på handlekraft!

Reklamer

Infrastrukturen forfaller – bare fylkesveiene mangler 55 milliarder

En ny rapport som ble fremlagt for et par dager siden viser at det vil koste minst 55 milliarder kroner å fjerne forfallet på fylkesveiene. I mitt eget fylke Østfold som er et av de «bedre» mangler «kun» litt over 1,2 milliarder kroner. Dette er et etterslep fylkeskommunene ikke har mulighet til å håndtere med dagens økonomiske rammer.

Fylkeskommunene fikk overdratt mye av veinettet av regjeringen når man skulle reformere fylkeskommunen. Det var et stort etterslep på vedlikeholdet før, nå har det blitt bare enda verre. Dette er status på Forvaltningsreformen etter at den rødgrønne regjeringen har styrt i snart åtte år. Veiene er blitt verre, ikke bedre. Med Forvaltningsreformen er fylkesveinettet satt tilbake. Utviklingen går i feil retning.

Regjeringen må ta ansvar. Allerede i revidert budsjett 2013 må det på plass ekstra bevilgninger til vedlikehold av fylkesveinettet. Ikke mer lån, men statlige penger. I den nye «Nasjonal Transportplan (NTP) 2014 – 2023» må det legges inn statlige penger til videre opprustning. Regjeringens nedbygging av fylkesveinettet må stoppes, og jeg er glad for at FrP vil foreslå et betydelig økonomisk løft.

Forvaltningsreformen – der regjeringen flyttet egne dårlige riksveier til landets fylkeskommuner uten å ruste veiene opp til fullgod standard og uten at det fulgte nok penger med til å gjøre det – er avslørt som en forfallsreform; de dårlige veiene er blitt enda dårligere.

20130223-204337.jpg

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer