Reklamer

Ny retning med ny regjering

FrP/Høyre-regjeringen har vært i regjering i ni måneder. Det gjennomføres store reformer samtidig som en rekke forbud fjernes og enkeltmenneskets frihet økes. Å gjennomføre politikk og å legge en ny retning for utvikling tar tid. Det skal utredes, sendes høringer, komitéer skal behandle og Stortinget skal vedta saker. FrP/Høyre regjeringen har til tross for dette fått til mye på kort tid. Regjeringen har lagt en ny retning for utviklingen i Norge, og det begynner vi nå å se resultatene av.

Fremskrittspartiet har så lenge vi har eksistert kjempet for å styrke tryggheten i samfunnet. Dette blir nå virkelighet. Politiet har behov for mer ressurser til å etterforske og behandle saker. Dette er noe FrP/Høyre regjeringen tar på det største alvor, og vi gjør noe med det. Regjeringen har bevilget 100 millioner ekstra til politiet og dette innebærer at det bare i år skal ansettes 350 nye stillinger i politiet. Her i Østfold har det blitt ansatt 25 nye politibetjenter. Med et sterkt FrP i regjering kan folk føle seg litt tryggere.

Det har lenge vært et stort behov for å bedre, og øke kapasiteten på det norske veinettet, og det har tidligere blitt nedprioritert. Regjeringen tar nå tak i dette og gjør store grep for å forbedre infrastrukturen. Det gjennomføres en historisk satsing på veibygging, både ved å bygge mer vei og framskynde veiprosjekter. Straks etter regjeringen tiltrådte i oktober, ble det opprettet et infrastrukturfond på 30 milliarder kroner for å sikre penger til veibygging også i fremtiden. I tillegg har regjeringen økt fremkommeligheten og kapasiteten på utvalgte strekninger, blant annet i Østfold, ved å heve fartsgrensen til 110 km/t.

Regjeringen har igangsatt en storstilt satsing i helse- og omsorgssektoren. Vi tok over regjeringskontorene med kilometerlange helsekøer, og mange steder liten tilfredshet med helsesektoren generelt. Her gjør regjeringen store grep for å snu den uheldige utviklingen vi har sett de siste årene. Blant annet har vi styrket sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, noe som naturlig nok bidrar til at flere blir behandlet samtidig med at kvaliteten ved sykehusene økes. Områdene rus og psykisk helse har blitt styrket med 400 millioner kroner under den korte perioden FrP og Høyre har regjert. Vi har også foreslått å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA), noe som vil gi mange med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et selvstendig, aktivt og verdig liv. Helsereformen «fritt behandlingsvalg» har blitt lagt frem, og er et viktig tiltak for å redusere ventetidene og øke valgfriheten for pasientene. Dette er en ønsket utvikling, og er noe som kommer til å gi gode resultater i årene som kommer.

Regjeringen har satt i gang tidenes kommunereform for å sikre tilgjengelighet og økt kvalitet på kommunenes tjenesteproduksjon. Kun 70 av Norges kommuner har over 15.000 innbyggere, noe som har skapt behovet for en ny retning i kommunepolitikken. Her blir det tatt store grep for at servicetjenestene til innbyggerne skal være tilfredsstillende.

FrP er opptatt av å gjøre hverdagen enklest mulig for folk flest. Derfor fjerner vi en del irriterende forbud, skatter og avgifter, samtidig med at vi gjør store grep. Friheten til enkeltmennesket ble litt større da en rekke endringer trådte i kraft 1. juli i år, blant annet en liberalisering av Taxfree-ordningen, hvor man kan ta med deg 1,5 liter mer vin eller øl dersom tobakkskvoten droppes.

På ni måneder har regjeringen fått gjennomslag for en rekke viktige saker og utvist handlekraft på mange områder. Den nye retningen vi nå ser, preges sterkt av at FrP er i regjering. Det vi i mange år har ment og nærmest stått alene om, får vi nå gjennomslag for. Å sette store reformer til livs tar tid, men arbeidet er godt i gang, og er noe vi kommer til å se gode resultater av i fremtiden.

Reklamer

De penga, de penga – årets finansdebatt

Stortinget har i dag årets finansdebatt. Dette er den dagen i året Stortinget skal vedta neste års statsbudsjett. Og det er mye penger man vedtar å kreve inn og betale ut. Inntektssiden er over 1000 milliarder kroner.

I tillegg til å vedta bevilgninger er det også i dag (eller en gang i natt) at Stortinget vedtar hvor mye penger som skal kreves inn fra hver enkelt av oss i form av skatter og avgifter.

Skillelinjene går tradisjonelt i debatten og i de forskjellige statsbudsjettene som er fremlagt.

For Fremskrittspartiet er det viktig å få frem at vi ønsker betydelig skattelettelse til de med lave og middels inntekter. Vi ønsker at hver enkelt av oss skal få beholde mer av egen inntekt og arbeidsinnsats. Videre mener vi at det må investeres mer i infrastrukturen her i landet.

I år har opposisjonspartiene også samlet seg om en rekke forslag. Dette legger et godt grunnlag for eventuelle regjeringsdrøftelser neste år.

Vil oppfordre alle til å sette seg inn i FrPs alternative statsbudsjett. For i årets budsjettdebatt har mange politikere fra regjeringspartiene snakket om hva FrP angivelig vil og ikke vil. Jeg synes det er bedre at hver enkelt oss selv setter oss inn i hva vi og andre faktisk foreslår. At en SVer prøver å fremstå som en kjenner av FrPs politikk blir som at jeg skulle bli ansatt som ekspertkommentator i friidrett. Vi har alle våre begrensninger.

20121127-131128.jpg

Regning: kr 800 milliarder

Det er regningen for manglende vedlikehold på offentlig infrastruktur. Og det er kun for å få en akseptabel standard. Skal kvaliteten heves må beløpet dobles. Dette er dokumentert.

Gjennom flere år og skiftende regjeringer, hvor alle partier unntatt FrP har deltatt, har offentlig infrastruktur forfalt. Det gjelder vann og avløp, skoler, sykehjem, veier og jernbane. Vi er det landet i verden med mest penger på bok. Men jeg tipper vi også er det landet i den vestlige verden som skjøtter våre verdier dårligst.

I 6 år var jeg nestleder i finanskomiteen. På inn- og utpust argumenterte jeg da i alle finansdebatter at det er flere måter å investere på. Dagens flertall, som er alle partier unntatt FrP, mener at vår olje- og gassrikdom primært skal investeres i aksjer og obligasjoner i utlandet. Jeg og FrP mener at vi skal investere mer i offentlige infrastruktur her i landet. I tillegg til å spare i utlandet.

I alle mine år i finanskomiteen ble jeg og FrP kalt uansvarlige. Jeg synes at regningen på kr 800 milliarder taler for seg. Hvem er egentlig uansvarlig?

20120706-152310.jpg

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer