Reklamer

Blir det aldri økonomisk forsvarlig å investere her i landet?

I flere år har vi i Norge blitt fortalt av forskjellige regjeringer at vi må være forsiktig med å investere i eget land. Samtidig har vi fått den ene rapporten etter den andre om hvordan det står til. Rådgivende Ingeniørers Forening fremla en status på dette for et par år siden. Investeringer i offentlig infrastruktur viste da et etterslep på rundt 800 milliarder kroner. Det gjelder vann- og kloakknettet, veier, sykehus og jernbane. Dette er etterslepet. En rekke rapporter har også vist hva man behøver for å heve standarden. Det er enorme beløp.

For et par uker siden kunne vi lese at bare fylkesveiene her i landet manglet 55 milliarder kroner. Statens Vegvesen som fremla rapporten slo samtidig fast at tallet var usikkert, for trolig var det snakk om et høyere beløp. Og for et par dager siden viste helt ferske beregninger at vi må bruke 490 milliarder fram til 2030 for å sikre vann- og avløpssektoren.

Alle investeringer som er nødvendig kan ikke gjennomføres innen ett eller to år. Her kreves det politisk vilje over flere år. Problemet er at viljen ikke er der. Noe annet er det ikke mulig å konkludere med. Den forrige regjeringen med Høyre, KrF og Venstre gjorde dessverre ikke nevneverdig med dette etterslepet på investeringene. Og etter 8 år med Ap, SV og Sp kommer det nye rapporter som slår fast at vi har et land hvor helt nødvendige investeringer ikke gjennomføres.

Det er visstnok fare for inflasjon. Vi kan oppleve prisstigning og en kronekurs som setter norske arbeidsplasser over styr. Hvis vi gjennomfører investeringene. Det er påstanden. Problemet er bare at mens «handlingsregelkameratene» advarer oss mot å bruke noe mer penger så forverres situasjonen. Hvem er egentlig uansvarlig?

Nasjonaløkonomien går bra. De siste årene har vi hatt 200 til 400 milliarder i overskudd på statsbudsjettet. Hvert år. Oljefondet er på 4 ganger statsbudsjettets størrelse. Hele 4000 milliarder kroner, og det vokser. Samtidig øker etterslepet. Hvis vi ikke har råd nå til å gjøre noe med dette, når skal vi da få råd? Eller når vil det være økonomisk ansvarlig å gjøre noe? Aldri?

Det er nå det er «kjøpers marked» i Europa. Rekordhøy ledighet medfører at europeiske firmaer mer enn gjerne vil legge inn pris på norske anbud. Anleggsbransjen i Norge har ledig kapasitet. Og det er nøkkelen. Har man tilgang på penger og arbeidskraft så vil ikke det bli noe økt inflasjon. Tvert imot. Fornuftige investeringer nå – når vi har råd og mulighet – gjør at Norge vil være bedre rustet mot konkurranse utenfra den dagen vi eventuelt får en nedgang i økonomien.

Fremskrittspartiet har i flere år foreslått økte bevilgninger til investering i vei og jernbane. Opprusting av skoler og sykehjem. Investering i næringslivet ved å redusere særnorske skatter og avgifter. Det er kun ved at man får et sterkt FrP etter høstens valg at man kan håpe på økte investeringer i Norge. Uten FrP vet man hva man får. Det er det man har i dag.

20130307-140852.jpg

Reklamer

45 milliarder i forfall

I statsbudsjettet for 2013 som ble lagt frem for noen dager siden er det opplysninger som regjeringen ikke snakker høyt om. Forfallet og etterslepet på veinettet som staten eier har nå øket dramatisk. Dessverre er etterslepet nå på 45 milliarder. For fire år siden var forfallet stipulert til 18 milliarder.

Så vedlikeholdet sakker akterut og med de busjettrammene som regjeringen foreslår vil man heller ikke kunne ta igjen dette etterslepet. Det betyr at statens veinett kommer til å bli dårligere, uansett hva rød-grønne politikere forsøker å innbille oss. Dette er fakta, som er fremsatt i de rød-grønnes eget statsbudsjett.

Dessverre stopper heller ikke utfordringene med manglende vedlikehold og forfall der. Tidligere er det fremlagt rapporter som anslår at etterslepet på infrastruktur her i landet er på 800 milliarder kroner. Det gjelder offentlige bygg, veier, jernbane, vann- og avløp, strømforsyning m.m. Vi har altså kolossale utfordringer.

Samtidig skryter regjeringen av oljefondet. For det skal snart bli på over 4000 milliarder kroner. Og de pengene står ikke på en bankkonto, men er investert i aksjer, obligasjoner og eiendom (bl.a. eiendom midt i London og Paris).

Hva med å investere noe mer her hjemme? I infrastruktur. Regjeringen snakker om viktigheten av oljefondet, da man skal spare til kommende generasjoner. Men hva arver kommende generasjoner? Jo et oljefond hvor pengene er plassert på en slik måte at du ikke kan bare ta ut pengene. Og en infrastruktur som kommer til å koste mange 100 og kanskje flere 1000 milliarder å ruste opp. Det blir litt av en arv vi overlater til våre etterfølgere.

Fremskrittspartiet har foreslått å investere mer av oljepengene hvert år her hjemme. Da kan kommende generasjon arve veier og annen infrastruktur som fungerer og er vedlikeholdt, og litt færre aksjer og eiendom i utlandet. Det ville være en arv man kunne være stolt av.

20121015-115917.jpg

Hvor ble av inflasjonen

Media melder idag om gode resultater for Statoil. Det meldes også om at Statoil inneværende år skal investere 109 milliarder kroner. Mye penger som skal gå til nødvendige og fornuftige investeringer. For å sikre fremtidig avkastning i oljesektoren for kongeriket.

Men hvor er Arbeiderpartiets menn og kvinner? Ja, de burde jo nå ha gått ut i media og advart mot disse investeringene. Hvorfor? Jo, når Fremskrittspartiet foreslått økte investeringer til vei og jernbane så advarer APs talspersoner. Det blir inflasjon. Arbeidsplasser settes i fare. Fremtidige generasjoner vil ikke tilgi oss. Det er det vi hører. Fra AP og regjeringen.

Merkelig. Statoil investerer over 100 milliarder. Ingen problemer. Ingen inflasjon. FrP foreslår 10 mrd til investeringer. Da blir det tilnærmet ragnarokk i økonomien. Noen som ser at det ikke er hold i Ap-personenes skremselspropaganda?

20120726-130042.jpg

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer