Reklamer

Manglende spørsmål fra media i klimadebatten

Det er vanskelig for den vanlige borger å få oversikt over hva klimapolitikken faktisk dreier seg om. Mediene stiller få kritiske spørsmål til personer som flyr verden rundt for å snakke om at vanlige folk må fly mindre.

Avisene har skrevet mye om at en «historisk» klimaavtale (Paris-avtalen) er undertegnet av både Kina, USA og EU-land. Det media har skrevet lite om er at avtalen ikke er juridisk bindende, og at det er opp til hvert enkelt land selv å avgjøre hvor store klimakutt som skal gjennomføres.

Norge har vært «best i klassen», og gitt lovnader om å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030. Det vil ha enorme konsekvenser for økonomi, arbeidsplasser og velferd dersom kuttene gjennomføres så raskt. Kina, som står for 23 % av utslippene i verden, har ikke forpliktet seg til et eneste kutt, men kun «å nå maksimum utslipp i år 2030».

Dersom Kina øker sitt bruttonasjonalprodukt med 50 % til 2030 vil utslippene øke med 40 %. Dette tilsvarer nesten hele EUs nåværende utslipp. India har heller ikke forpliktet seg til kutt, og USA har lagt seg på et langt lavere kuttnivå enn Norge og EU.

Er det riktig å ukritisk innføre ekstremt strenge krav til norske bedrifter, slik at arbeidsplassene flagges ut til Kina eller India? En kinesisk bedrift slipper ut langt mer Co2 og annen forurensning enn en norsk bedrift, så miljøregnskapet ved å innføre særnorske miljøkrav er i beste fall tvilsomt.

Norge har allerede en av verdens reneste industrier, og vi er mange som ønsker å bevare arbeidsplassene i Norge. Klimalobbyen består av en rekke organisasjoner, posisjoner og godt betalte verv, som alle har en egeninteresse av å gjøre klimapolitikk til noe som ikke kan diskuteres på en objektiv, logisk og fornuftig måte. Media har heller ikke løftet en diskusjon rundt de viktige dilemmaene som er beskrevet i dette innlegget. Vi redder ikke verden ved å legge ned norske arbeidsplasser.

Reklamer

Diesel til besvær

Enkelte norske byer sliter med klima-utslipp. Spesielt enkelte dager er luftforurensningen så høy at mange, spesielt astmatikere, plages og får økte helseproblemer.

Alle norske politikere er enig i at luftforurensningen må reduseres, men hva er løsningen?

De lyseblå-grønne politikerne i Oslo og sosialistene i Sarpsborg og Fredrikstad har nå kommet opp med den «geniale» plan at man skal forby bruk av diesel-biler på bestemte dager!

For få år siden vedtok Stortinget etter forslag fra regjeringen at dieselbiler skulle gjøres rimeligere enn biler med bensin som drivstoff. Det var sågar daværende finansminister og sosialist Kristin Halvorsen som gikk i spissen for forslaget. Dette medførte at over 70 % av alle nye biler går på diesel. Mange av oss fulgte altså myndighetenes råd!

Og så skal vi nå forbys å bruke bilen vår på bestemte dager…

De fleste bruker ikke bilen for moro skyld. Vi bruker bilen for å komme til jobben. Vi bruker bilen for å kjøre barn i barnehagen. Og vi bruker bilen for å rekke mange nødvendige gjøremål i en hektisk hverdag.

Det at man nå risikerer å få beskjed kvelden før om at man ikke kan bruke bilen på jobb vil nok gjøre mange lovlydige nordmenn til kriminelle. Jeg kan ihvertfall garantere at jeg kommer til å bruke dieselbilen min til jobb uansett hva politikerne i Oslo eller Nedre Glomma kommer til å vedta.

Hvorfor skal vanlige folk straffes når klimatiltak skal innføres? Hva med å innføre gulrot isteden for pisk? Gjør kollektivtrafikken billigere. Bygg ut jernbanen. Reduser billettprisen. Få flere avganger. Innfør skattelettelser for bedrifter som vil kjøpe månedskort for sine ansatte. Gi avgiftskutt for de som vil kjøpe klimautstyr til bilen sin som gjør utslippene færre. Gi støtte til de bedrifter som investerer i utslippskutt.

Gjør det positivt å bidra. Ikke gjør folk flest til kriminelle.

20120619-110333.jpg

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer