Reklamer

Et kjedelig budsjett er et bra budsjett

De siste ukene har mine kolleger og jeg hørt fra flere at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 var «kjedelig». Stemmer det, og er det i så fall negativt?

Om det stemmer at statsbudsjettforslaget for neste år er «kjedeligere» enn før, får være opp til den enkelte å vurdere. Jeg tror imidlertid de fleste opplever at det har vært mindre debatt knyttet til budsjettforslaget som ble lagt frem 8. oktober i år, enn det har vært tidligere år.

Samtidig har det vært gjort betydelige endringer i budsjettet, eksempelvis kutt i inntekts- og selskapsskatten, kutt i elavgiften, kutt i sukkeravgiften og kutt i eiendomsskatten. Dette er tydelige FrP-gjennomslag som kommer på toppen av de tidligere skatte- og avgiftskuttene. Samtidig må det nevnes at det ikke er foreslått store og kontroversielle reformer, kutt eller endringer i budsjettforslaget for neste år.

For noen år tilbake opplevde vi en oljekrise. Oljeprisen falt som en stein og titusener mistet jobben i oljebransjen. I disse årene foreslo regjeringen og Siv Jensen flere målrettede tiltakspakker for å sette fart på økonomien i de områdene av Norge som var hardest rammet av oljeprisfallet. Dette ble iverksatt før ledigheten i oljebransjen «bet seg fast» og i kombinasjon med vekstfremmende skattelettelser. Næringslivet og bedriftenes vilje til rask omstilling og økte oljepriser skal selvfølgelig ha størsteparten av æren for at det nå er fart i økonomien igjen. Vi kan imidlertid ikke konkludere med annet enn at regjeringens tiltakspakker mot arbeidsledighet har fungert etter hensikten.

La meg også trekke frem et par viktige områder til:

Mobbestopp

Mobbing i skolegården er noe av det som gjør meg mest frustrert og sint. Det er noe som er vanskelig å stoppe helt, men vi kan gjøre mye for å hindre mobbing. Dette ødelegger oppveksten alt for mange barn og unge, og er noe av det viktigste å bekjempe. Vi har gjort mye de siste årene for å hindre mobbing, blant annet å ansvarliggjøre skoleledere som ikke griper inn mot mobbing.

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å bevilge totalt 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500 000 kroner til ordningen. Det er enda et bidrag for å få bukt med mobbingen.

Mer til kommunene

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en vekst i kommunenes frie inntekter på 2,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Kommunene i Østfold derimot å få en enda høyere vekst enn dette, og veksten beregnes til 3,2 prosent for hele fylket sett under ett. Det betyr at Østfold-kommunene kan fortsette å prioritere bedre tjenester til innbyggerne det kommende året.

Kjedelig men bra

Jeg mener at budsjettforslaget for 2019 har et tydelig FrP-stempel med skattekutt, veisatsinger, mer penger til eldreomsorgen, mobbeombud i fylkene og et krafttak mot gjengkriminalitet. Allikevel mener jeg at budsjettet er litt «kjedelig». Dette er ikke negativt, men snarere et tegn på at AS Norge har løftet seg opp av oljekrisen og at det igjen er vekst i økonomien.

Reklamer

Eldreomsorg med mangler

Hver eneste uke hører vi i media om saker som forteller oss at eldreomsorgen ikke skinner. Senest ut nå var saken om Ellen. Ellen på 94 år ble liggende i sitt eget oppkast og avføring. Helt forferdelig. Får vondt langt inn i sjelen av å lese og se denne saken.

Eldreomsorgen (hjemmebasert eller i institusjon) her i landet er en kommunal oppgave. Stortinget bevilger ikke penger til eldreomsorg, men til kommunene. Deretter skal kommunene løse oppgaven med å gi en verdig omsorg.

Det meste som gis av eldreomsorg i kommunal regi er bra. Mange flotte og flinke ansatte gir god og verdig omsorg. Samtidig er det stadig mange mangler og episoder som ikke skulle ha skjedd. Men det skjer. Det skjer at pleietrengende ikke får den omsorgen de har krav på.

Det at vi stadig ser mangler i eldreomsorgen forteller ihvertfall meg at vi bør gjøre noe annerledes. Jeg har tror på at den enkelte skal ha valgfrihet. Frihet til å velge og velge bort. Kan man ikke velge selv, så skal pårørende kunne velge bort tilbud som det bl.a. Ellen opplevde. Da må pengene følge den enkelte, og ikke gis direkte til kommunen.

Vi må ha en norm for bemanning. Vi må ha faglig kvalifiserte pleiere, som gis en skikkelig lønn. Ergo må vi bruke mer penger på omsorgssektoren.

Rettigheter for eldre som er pleietrengende må lovfestes. Slik at man får rettigheter, som man også kan henvise til hvis man ikke får et tilbud. Og dermed får det konsekvenser for den enkelte kommune hvis man ikke sørger for et kvalitetsmessig riktig tilbud.

De andre partiene går til valg på å beholde dagens system og organisering for eldreomsorgen. FrP går til valg på å endre det som ikke fungerer. Fordi de som trenger tjenestene og de som arbeider i eldreomsorgen fortjener bedre.

20130514-210646.jpg

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer