Reklamer

Innvandringsstopp er nødvendig

I Oslo-skolen er det nå over 40 prosent minoritetsspråklige elever. Dette gir enorme utfordringer med tanke på integreringen.

Jeg er heldig. Har mange venner og bekjente som kommer fra en annen kultur og andre land. Mange har bosatt seg i Norge fordi de ønsker å lykkes. De står på og bidrar – og respekterer Norges egenart samtidig som de ønsker å ivareta sin egen kultur.

Utfordringen er ikke innvandring. Utfordringen er integrering.

Når vi ser andelen minoritetsspråklige elever i Oslo så bør det gir god grunn til bekymring. Innvandringen til vår hovedstad har vært så massiv at politiske mål om integrering neppe lar seg realisere. Når minoriteten blir majoritet så kan man vel ikke integrere majoriteten?

Norge må ta innover seg at vi nå i fremtiden vil ha enorme utfordringer. Derfor trenger vi å redusere andelen som innvandrer til landet. For at vi skal kunne gi et best mulig tilbud til de som allerede er her, og som ønsker å få muligheten til å lykkes.

Kun FrP har fremmet forslag som vil redusere asylstrømmen til Norge. Kun FrP har tatt til ordet for at Oslo ikke kan ta en så stor del av jobben med integrering.

Innvandring- og integrering må bli sentrale temaer på den politiske agendaen i årene fremover. For hvis utviklingen går for langt i negativ retning vil vi aldri kunne reversere den. Nå må de andre partiene komme på banen og si hva man har av forslag til løsning. Dessverre er de andre partiene stort sett enig om alle elementer av dagens innvandring- og integreringspolitikk. Det er kun FrP som har fremmet alternative forslag.

20130115-190549.jpg

Reklamer
Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer