Reklamer

Elefant i glassmagasinet

Leder av Fagforbundet i Moss, Hilde Torgersen, alltid lydig når AP-kameratene har styrt Moss uansett hvilke kutt de har gjennomført i kommunens tjenestetilbud, har nå valgt å angripe det at politikerne i Moss har noe frikjøp for å drive politikk. Påtroppende varaordfører fra FrP bør få halvert stilling uttaler hun.

Sjelden har jeg følt at uttrykket «å opptre som elefant i glassmagasinet» er mer treffende. For det er nettopp slik Torgersen oppfører seg. Og mens hun raser rundt i glassmagasinet klarer hun å kaste stein i dette glasshuset samtidig.

Fagforbundets leder har i en årrekke vært frikjøpt, og har da kun jobbet med politikk. For sin fagforening. Så tenker mange at dette betales vel av Fagforbundet. Nei. Hennes stilling betales av skattebetalerne i Moss. Hun har full stilling betalte av skattebetalerne for å ivareta noen hundre ansatte. Mens politikerne har stilling for å ivareta over 30.000 innbyggere.

Hva slags stillingsressurser stilles til rådighet? For politikerne i Moss har ordfører 100%, varaordfører 80%. Opposisjonsleder fra Ap har 40%, og alle øvrige gruppeledere 20% samt at utvalgsledere har 20%. Dette gir 420% stillinger tilsammen.

Men hva har fagforeningene? 560% stillinger har fagforeningene i Moss tilsammen. Og den største, Fagforbundet, har 210% stilling, hvorav Hilde Torgersen har 100%.

Så skattebetalerne i Moss bidrar med 5,6 stillinger til fagforeningene for at de skal ivareta ca 3.000 ansatte. Og skattebetalerne i Moss bidrar med 4,2 stillinger til politikerne for at de skal ivareta ca 30.000 innbyggere.

Så imøteser at Fagforbundets leder nå også foreslår at hun selv skal kutte sin egen stilling. For hun har vel en fast og trygg normal jobb i kommunen å gå tilbake til den dagen hun eventuelt ikke blir gjenvalgt av sine medlemmer. Det har ikke alle folkevalgte og vi skal sette pris på at vi også har politikere som kommer fra andre deler av arbeidslivet enn offentlig sektor. Eksempelvis vår påtroppende varaordfører som er selvstendig næringsdrivende.

Reklamer

Takk til private ildsjeler!

I går hadde jeg gleden av å delta på jubileumsfest for Parkteateret AS i Moss. Først en flott forestilling på selve Parkteateret, deretter hyggelig lag, taler og mat på Tivoli.

Det er ti år siden ildsjelene bak firmaet startet driften. På disse ti årene har 300.000 mennesker deltatt på de forskjellige showene, revyene, konsertene og forestillingene. På de tre scenene som de har til rådighet. Parkteateret AS har blitt en levende kulturinstitusjon, som betyr mye for den regionen jeg bor i.

Dette viser hva flinke og kreative personer kan få til. Jeg mener det er viktig at det er nettopp slike ildsjeler som skal få utfolde seg og styre kulturlivet. Kulturen skal ikke være politisk styrt. Samtidig må det offentlige bidra med økonomiske midler, samtidig som det private sponsormarkedet stiller opp. Men det viktigste er at det private initiativ får «herje» og at kundene stiller opp og kjøper billetter. Vi trenger et fritt og uavhengig kulturliv.

Derfor var det også Moss FrP som for over ti år siden fremmet forslaget om at Parkteateret AS skulle få drive byens kulturscene og som også fremmet forslaget om å subsidiere leie for amatører og barn/unge. For dette er et godt eksempel på hvordan jeg og mitt parti ser for oss kulturpolitikken. Et godt samarbeid mellom privat og offentlige, og hvor det private initiativ får utfolde seg.

Jeg vil benytte anledningen til å gratulere Parkteateret AS med de ti første år og lykke til videre!

20130519-223757.jpg

Bompenger – nå også i Moss – folk flest rammes

Da har debatten om bompenger i Moss kommet i gang. Det var på tide. Før valget i fjor høst var det liten vilje hos nesten alle partier om å debattere dette. Mange velgere ville nok engasjert seg i debatten før valget hvis man var klar over hva som nå er i ferd med å bli vedtatt. Dessverre var det kun Fremskrittspartiet som forsøkte å utfordre de andre partiene til debatt om standpunkt for eller mot bompenger.

Det blir bompenger i Moss. Det har flertallet allerede slått fast. Og flertallet er tydeligvis alle partier i Moss. Med unntak av FrP. Høyre og deres talsmenn er helt klar på at bompenger blir det. Kanskje velgerne burde fått sagt sitt om dette i fjor høst? Men så lenge man ikke ønsket fokus på saken da, så ble det heller ingen debatt. Og jeg skjønner jo hvorfor man ikke ønsket fokus på det. Velgerne kunne hatt innflytelse.

Nå har innbyggerne i praksis ingen innflytelse. Det blir bompenger i Moss og neste lokalvalg er det tre år til. Den eneste reelle mulighetene innbyggerne har til å påvirke, nemlig gjennom valg, er nå effektivt satt til side.

Bompenger vil bety mye for Moss. Ja, det kan bety at man får redusert kø i trafikken hvis man velger gode løsninger. Men det betyr også at noen skal innbetale neste 4 milliarder kroner. Og det vil ikke kun ramme ferjetrafikanter. Dette vil ramme folk flest og næringsliv i byen vår. I mange år. 11.000-15.000 kroner må de fleste bilistene være forberedt på å betale. Og hva blir konsekvensene for kjøpesenter, handel og næringsliv i sentrum?

Ser i leserbrevspalten til Moss Avis at enkelte later til å tro at Høyre er imot bompenger og forundres nå over at det partiet er for bompenger. La meg opplyse om at alle bompengeprosjekter som er godkjent av Stortinget, og det er mange prosjekter, er vedtatt med stemmene til samtlige partier, minus FrP. Kun FrP stemmer imot. Høyre har stemt for alle bompengeprosjektene Stortinget har behandlet de siste 7 årene. Det samme har Ap, SV, SP, KrF og V også. FrP stemmer imot, samtidig som vi foreslår at prosjektene skal finansieres av staten. Bilistene har nemlig hvert år innbetalt 3 ganger mer enn det som bevilges til vei her i landet.

20130108-122334.jpg

Flott FrP-samarbeid i regionen!

I går, fredag 26. oktober, hadde mitt lokallag Moss FrP årsmøte. Som en grunnpilar i demokratiet og partiet er dette det viktigste møtet i året. Selv har jeg vært leder i lokallaget siden 2005.

Tradisjonen tro ble årsmøtet holdt på Afrodite Restaurant i Moss. Men for første gang hadde Rygge FrP og Moss FrP bestemt oss for å holde våre årsmøter samtidig (men i hvert vårt møtelokale). Etter årsmøtene ble det felles bespisning i restauranten. Nydelig mat og god stemning!

Tilsammen var det mer en 50 personer tilstede på årsmøtene, og totalt 48 personer ble med på middag og sosialt samvær etter at årsmøtene hadde behandlet de ordinære sakene som seg hør og bør i et lokallag.

Utrolig god stemning preget begge årsmøtene, og alle valg på begge møter var enstemmig. Denne stemningen lover godt med tanke på det arbeidet som skal gjøres i året frem til valget. Rygge FrP og Moss FrP er to selvstendige lokallag, men som nabokommuner er det helt naturlig med mye godt samarbeid om standsaksjoner, felles medlemsmøter m.m, og nå også samarbeid om årsmøtene og årsmøtemiddag.

Er ganske overbevist om at også neste år blir det årsmøter på samme dato og sted for våre to lokallag. Et så godt oppmøte og hyggelig stemning underbygger at dette må fortsette.

20121027-120438.jpg
Leder i Rygge FrP, Joacim Grønberg og leder i Moss FrP, Ulf Leirstein ønsker velkommen!

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer