Reklamer

300 millioner til ekstra norskopplæring

Aftenposten melder i dag om at Oslo i år bruker 233 millioner kroner på ekstra norskkurs til elevene. Og det er bevilget ca 60 millioner til morsmålsopplæring. I hovedstaden brukes altså 300 millioner kroner på å lære elever norsk, utover «normal» norskopplæring. Hvem sa at den store innvandringen til Oslo og Norge ikke koster?

Hver fjerde elev i Osloskolen klarer ikke følge undervisningen uten ekstra norskopplæring. Hva dette vil si for integreringen på sikt er det vel ingen som vet. Det brukes nå store summer på å lære barn født i Norge norsk med ekstra undervisning. Store innvandrergrupper i Oslo risikerer å falle utenfor samfunnet fordi de ikke blir integrert. Hva dette vil si med tanke på jobb og det å klare seg selv i fremtiden er det vel ingen som vet.

Det vi vet er at vår hovedstad har tatt imot en for stor andel innvandrerer. Jeg mener det er udiskutabelt at man nå ser konsekvensene av en for stor innvandring. Det koster. Det krever mye. Og integreringen vil trolig bli mislykket. De som vil tape mest på dette er de innvandrere som har kommet til Norge og som ønsker å bidra, bli integrert, ønsker å få jobb og som ønsker å lykkes.

Som jeg har sagt tidligere så må det tas imot færre innvandrere til Norge. Hvis integrering skal være mer enn et uoppnåelig mål så må det ikke tas imot flere enn at man kan lykkes med å integrere. Og det uten at det koster astronomiske beløp.

20130130-104639.jpg

Reklamer
Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer