Reklamer

Statsbudsjettet tar Norge i riktig retning!

Veibudsjettet øker med nesten 20 prosent. Norge får 350 nye politifolk og 69 politijurister. Over 10 000 kriminelle utlendinger og utlendinger uten opphold sendes ut i 2015. Det merkes at FrP nå har en hånd på rattet i statsbudsjettet.

For første gang på 10 år synker vedlikeholdsetterslepet på norske veier. FrP/H-regjeringen har med andre ord tatt et historisk oppgjør med de rødgrønnes nedprioritering av samferdselssektoren. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satt et tydelig og nødvendig Frp-preg på samferdselspolitikken. I tillegg til at vi øker investeringene på vei med 18,1 prosent, økes investeringene på jernbane med over 12 prosent. Å få bedre forhold for pendlerne er ikke minst viktig i mitt eget hjemfylke Østfold. I tillegg kommer en rekke avgiftskutt, en reduksjon i omregistreringsavgiften på 35 prosent er bare ett eksempel.

Politiet får også et historisk løft. Det vil ansettes minst like mange studenter som kommer ut av Politihøgskolen i 2015. At politijuristene for første gang på flere år får en kraftig økning, er viktig for å unngå at saker henlegges av kapasitetsgrunner. Av hensyn til ofrene er det viktig for FrP å sørge for at anmeldelser blir tatt på alvor, og at voldsutsatte får rask og seriøs oppfølgning. Det er ikke uten grunn at politijuristenes egen fagforening har kalt regjeringens satsning som «tidenes løft».

FrP leverer også i innvandringspolitikken. Politiets operative utlendingsenhet økes med 33 stillinger i Oslo. Foruten en massiv økning i tvangsutsendelser, kommer det en rekke andre tiltak. 90 nye plasser på Trandum, samt 500 plasser på sikkerhetsforsterket mottak er allerede varslet i regjeringsplattformen, og vil leveres i 2015. Noe som derimot er helt nytt i dette budsjettet, er et interneringssenter i transittområdet på Gardermoen. Utlendinger som lander på Gardermoen uten oppholdstillatelse vil ikke lengre komme inn i landet, men settes i forvaring på flyplassen og sendes ut innen 24 timer.

I Fremskrittspartiet leverer vi det som er lovt velgerne, skritt for skritt.

Reklamer
Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer