Reklamer

Politihelikopter 24/7

Norge må ha en politihelikoptertjeneste som er operativ døgnet rundt, eller 24/7 som det populært kalles. Vi har smertelig fått oppleve den 22. juli 2011 hva som kan skje, og at konsekvensene uten å ha politihelikopter tilgjengelig ble ekstra katastrofale.

Fra 1. januar 2013 er det etablert en døgnkontinuerlig politihelikopterberedskap på Gardermoen, med 15 minutters beredskap. Dette som en konsekvens av at man skal øke beredskapen. Så opplever man noen utfordringer. Værforholdene på Gardermoen er et stort problem for politihelikopteret. I vintermånedene er beredskapen av og til halvert. Plasseringen av helikopterbasen på Gardermoen skaper altså store problemer for beredskapen. Årsaken er værforholdene i området rundt hovedflyplassen gjennom vinteren.

Tall fra politiet viser at helikoptertjenesten i snitt har hatt en årlig nedetid på mellom 10 og 15 prosent på grunn av været.

Vi er nødt til at denne tjenesten er operativ 24/7. Jeg tok derfor opp saken med Justisministeren og spurte om justisministeren vil ta initiativ til å se på en annen midlertidig plassering av politihelikoptertjenesten, inntil et beredskapssenter er ferdigstilt, slik at nedetiden kan reduseres og beredskapen styrkes?

Justisministeren svarer bl.a. følgende: «Jeg tok allerede 12. november 2012 initiativ overfor Politidirektoratet (POD) om å utrede alternativ base for politihelikopteret ved dårlig værforhold på Gardermoen flyplass. POD vurderer i samråd med Oslo politidistrikt om det på sikt finnes realistiske muligheter for en midlertidig løsning som kan ha ønsket effekt fram til nytt beredskapssenter står ferdig. POD vil levere sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet i løpet av denne måneden.»

Jeg forventer at det blir handling når rapporten foreligger. Et nytt beredskapssenter kan ta 8-10 år før er på plass. I denne perioden kan vi ikke ha en helikoptertjeneste som stoppes av norsk vinter.

20130122-190659.jpg

Reklamer
Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer