Reklamer

Nødvendige tvangsreturer og Trandum

Asyltallene er nå de laveste på nesten 30 år. Dette skyldes regjeringens målrettede arbeid for å stramme inn innvandringspolitikken, kombinert med strengere grensekontroll i EU.
Regjeringen har klart å stramme inn asylpolitikken langt mer enn våre naboland. Danmark får nå tre ganger så mange asylsøkere som Norge, og Sverige får ni ganger så mange. Fremskrittspartiet vil ikke gi oss før vi har en asyl- og innvandringspolitikk som er økonomisk og kulturelt bærekraftig over tid.  

Skal asylinstituttet ha noen form for legitimitet, må personer med avslag forlate Norge. Avslag på en asylsøknad innebærer en plikt til å forlate kongeriket. Dessverre forsøker mange å gå under jorden. Disse livnærer seg på svart arbeid eller kriminalitet.

For å sikre tryggheten til befolkningen og respekten for norske lover, er det helt nødvendig at personer som forsøker å unndra seg utvisning sendes ut med tvang. Trandum utlendingsinternat er et helt nødvendig verktøy for å sørge for at vanskelige tvangsutsendelser fungerer på en effektiv og human måte. Uten Trandum vil illegale asylsøkere enten måtte slippes fri, eller fengsles i et ordinært fengsel der politiet finner hjemmel for dette. Begge er løsninger som ville vært langt dårligere enn dagens system.

FrP har i regjeringen sørget for å øke kapasiteten på Trandum med over 30 prosent, eller 90 plasser. Kombinert med en massiv satsning på Politiets Utlendingsenhet, har dette medført at antallet utsendelser nå er rekordhøyt. Asylsøkere med endelig avslag skal ikke kunne gå under jorden for å bedrive kriminalitet – disse skal sendes ut.

Reklamer

Norgesrekord i tvangsretur

I september ble hele 763 personer sendt ut av landet, og det ble satt ny norgesrekord i tvangsreturer. Allerede måneden etter har FrP/H-regjeringen allerede slått sin egen rekord. 824 personer ble sendt ut av landet i oktober.

Det har vært viktig for Fremskrittspartiet at regjeringsdeltagelsen fører til nødvendige endringer i innvandringspolitikken. Med 16,3 prosent oppslutning er det åpenbart at vi ikke kan få på plass alle innstramningene vi ønsker. Det er likevel veldig positivt å se at vi for første gang i historien har fått en innvandringspolitikk som beveger seg i riktig retning.

Antall utsendelser vil nå en milepæl i 2015, med over 10 000 uttransporterte utlendinger uten lovlig opphold. Mange av disse er kriminelle: hele 27 prosent av de som ble returnert og utvist fra Norge i september hadde blitt idømt en straffereaksjon. Det er ikke uten grunn at politiet selv sier at enhver som sendes ut i denne gruppen er en besparelse for det norske samfunnet.

Det anslås at det finnes mellom 7000-20 000 illegale innvandrere som har gått under jorden i Oslo. Dette er mennesker som per definisjon er nødt til å livnære seg på kriminalitet. Dette problemet har blitt skjøvet under teppet av tidligere regjeringer. Jeg er derfor glad for at FrP/H-regjeringen våger å ta tak i denne typen problemstillinger, og har ansatt 32 nye politibetjenter i Oslo som skal jobbe opp mot avdekking av ulovlige innvandrere, spesielt i det åpne narkotikamiljøet.

Kombinert med tiltak som en 30 prosent økning av kapasiteten på Trandum, lukket mottak på transittområdet på Gardermoen og 500 nye plasser i sikkerhetsforsterket asylmottak, medfører regjeringens politikk en helt nødvendig innskjerpelse av en innvandringspolitikk som tidligere har vært ute av kontroll. Fremskrittspartiet leverer i innvandringspolitikken.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer