Reklamer

Mer penger til vei – nå!

Stortinget behandler alltid som siste sak før sommerferien revidert statsbudsjett. Dette skjer nå på fredag inneværende uke. I den anledningen vil Fremskrittspartiet foreslå å bevilge 2,76 milliarder mer til investeringer og vedlikehold av riksveier og fylkesveier. For Østfold betyr dette ca 120 millioner kroner.

Vi som kjører bil i Østfold ser hvilke enorme utfordringer det er å ta igjen etterslepet på veivedlikehold, og bygge ut et fungere veinett. Dette vil Fremskrittspartiet gjøre noe med, og for å få fortgang i å forbedre veinettet vil vi bevilge noe mer til investeringer. Det enorme etterslepet på investeringer til vei er et resultat at dette har blitt nedprioritert av alle regjeringer i flere tiår.

Mer penger til vei nå ville gitt mulighet til å øke vedlikeholde av fylkesveiene, og starte arbeidet med å utbedre flere av fylkets veier.

Hvert år argumenterer regjeringen med at de i revidert statsbudsjett kun skal foretas ”mindre tekniske justeringer” og hvert år øker overskuddet som overføres til oljefondet. Penger på bok er bra, men landet kan ikke forfalle, og mangel på vedlikehold har sin kostnad!

Konsekvensene av FrPs forslag? Statens overskudd, og penger som skal overføres til oljefondet, hadde blitt redusert fra ca 345 milliarder til ca 342 milliarder. Og så kunne mange gledet seg over at veistandarden i Østfold og landet for øvrig hadde blitt bedre.

Reklamer
Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer