Reklamer

I mangel av argumenter blir man kalt rasist

Mitt blogginnlegg om å skulle frata utenlandske kriminelle for dagpenger i norske fengsler har skapt reaksjoner. De fleste reaksjonene er meget positive. Folk flest ser det absurde i at utenlandske kriminelle som ikke skal tilbake i det norske samfunn skal tjene penger tilsvarende ordinær lønn i sitt hjemland. For å sitte i fengsel. Det må være måte på hvor snillistiske vi skal være her i landet.

Men kommunistbermen tok ikke innlegget mitt nådig opp. På Twitter blir jeg derfor av en rekke SVere kalt for rasist. Rasisme har tydeligvis ikke lenger noe med rase å gjøre. Men med statsborgerskap å gjøre. Litt av et kunnskapsnivå… De kunne for eksempel brukt fem sekunder på å slå opp ordet rasisme på Wikipedia. Men det å tilegne seg kunnskap ligger tydeligvis ikke for disse. Bedre å stemple noen. Slik man gjorde med alle politiske motstander i de tidligere kommunistlandene. System de sikkert drømmer seg tilbake til. Selv om det slår meg at disse kommunistlandene var vel ikke de som tok i mot utlendinger med åpne armer…

Mitt forslag som har skapt harme er at et norsk velferdsgode skal forbeholdes de med norsk statsborgerskap. Hvis det er rasisme så var i så fall den rødgrønne regjeringen også rasister. De ønsket også at enkelte velferdsgoder skulle følge statsborgerskap. Og da er vel alle land i verden rasistiske all den tid man i alle land vil oppleve at enkelte tilbud og goder er forbeholdt de med statsborgerskap.

Jeg konstaterer at rasiststempelet kommer hver gang kommunistbermen ikke har motargumenter. Og det at jeg sier kommunistbermen er vel også et stempel. Men de røde tar sikkert det som et kompliment.

Reklamer

Det går alltid et tog…eller?

Det nærmer seg fremleggelsen av Nasjonal Transportplan. Forkortet NTP. Dette er planen som skal vise vei – bokstavelig talt – de kommende år når det gjelder investeringer i vei, bane, luft og kjøl. I helgen kom det en styrt lekkasje. De rødgrønne avslørte sine jernbaneplaner. Og etter å sett hva de kom med tror jeg vi skal legge ekstra vekt på ordet PLANER.

Innen 2024 vil de rødgrønne ha dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar, men utbyggingen av Intercity-triangelet videre til Skien, Lillehammer og Halden har man kun en ambisjon om å sluttføre innen 2030.

Her er det altså snakk om å planer, ambisjoner og mål. Hørt det før?

I verdens rikeste land skal vi altså bruke nesten 20 år på denne utbygging. Det er ambisjonen. Trolig vil dette ta lenger tid. All erfaring tyder på det. Selv vil jeg være rundt 60 år når dette dobbeltsporet på Østfoldbanen skal være ferdig. Så for de fleste pendlere er NTP ingen gladnyhet. Ingen kommer til å oppleve de planer man nå skryter av. Skulle ønske jeg tar feil. Fasiten får vi uansett ikke før om et par tiår. Og da er nok alle valgløfter gitt i 2013 glemt.

Fremskrittspartiet har ment i mange år – og mener fortsatt – at vi må kunne bruke noe mer av statens årlige rekordoverskudd til investeringer. Også i jernbane. Når disse løftene som kommer fra regjeringen er så lite ambisiøse i et valgår kan vi jo bare spekulere i hva det blir etter valget. Forhåpentligvis er da regjering endel av historiebøkene. Da skal statsrådene forhåpentligvis ikke lenger pendle med regjeringens sorte biler som kan kjøre i kollektivfeltet. Anbefaler de da å bruke toget.

20130313-101736.jpg

Tannløs regjering

Vi husker alle løftene fra valgkampen 2009. De rødgrønne lovte at nå skulle det bli billigere for folk flest å gå til tannlegen. Våre tenner skulle bli verdsatt på samme måte som resten av kroppen. Det skulle settes et tak på hvor mye den enkelte maksimalt skulle betale. Slik det gjøres når vi har andre helseproblemer. Uansett hva vi tjener.

Det var den gang. Siden har det skjedd lite og det regjeringen sier de gjør er å utrede. Man har altså utredet i flere år. Hvorfor det? Det er jo strengt tatt ikke noe å utrede. Ganske enkelt for Stortinget å bare presisere at tenner får samme regler som resten av kroppen. Det heter egenandelstak. Altså hvor mye man maksimalt skal betale for helsetjenester før folketrygden tar over regningen.

Årsaken til utredning er selvfølgelig at de rødgrønne ikke lenger vil innfri sine løfter. Allikevel er de så tannløse at de ikke tør innrømme det. Sikkert greit for alle statsrådene som tjener over 1 million i året å gå til tannlegen. De kan smile hele veien til banken. Ikke like enkelt for mange andre som tjener lite, for tannlegeregningene blir fort høye. Uansett greit for velgerne å huske dette når nye løfter kommer til å bli servert av Stoltenberg, Støre, Lysbakken og Naversete om et par måneder. Når de smilende forteller at de er til å stole på.

20130310-105901.jpg

Grådige ledere?

Har år etter år hørt rødgrønne politikere snakke om grådige ledere i næringslivet.

Så har det gang på gang blitt avslørt at ledere i statlige selskap har hatt tilsvarende million-lønninger. Statlige selskap hvor den rødgrønne-regjeringen har ansvaret for lønningene.

Så de rødgrønne var altså ikke bedre enn de som bestemmer lønnsnivået for lederne i private næringsliv.

At lederen for Næringskomiteen (AP) nok engang i media snakker om å redusere lønnsnivået for statlige ledere blir patetisk. De har hatt ansvaret i 7 år. Og for å bruke en terminologi statsministeren liker å bruke: det har aldri blitt brukt mer penger enn det man nå bruker – også for lønn til statlige ledere.

VG kan også nå avsløre at statlige ledere i statlige etater tjener godt. Og når de ikke gjør jobben sin og må gå av, får de egne opprettede stillinger og beholder sin millionlønn.

Det er regjeringen som oppretter disse stillingene og gir disse gunstige vilkårene.

Hvordan kan noe rødgrønne politikere etter dette snakke om grådige ledere i privat sektor? Selv bruker de skattebetalernes penger på nøyaktig samme måte, og det er faktisk mye verre. Det er fellesskapets penger. Snakk om å bli avslørt. Synd det skal koste oss skattebetalere så mye å få avslørt de rødgrønne også på dette området.

20120727-141017.jpg

Gjør som vi sier, ikke som vi gjør…

VG har prisverdig nå i flere uker satt søkelys på ukultur hos vår statsmakt. Etter avsløringene i bl.a. Dagbladet om hvordan Lysbakken skjøttet sitt departement har den endelig blitt fokus på hvordan våre skattepenger blir (mis)brukt. Utdeling av penger til gamle venner, utdeling av penger til tidligere arbeidsplass og utdeling av penger til allierte i politikken. Og nå sist utdeling av penger i etterlønn (som jeg trodde de rødgrønne var imot). Dette har dessverre vært nærmere regelen enn unntaket. Ganske skremmende rett og slett.

Jeg har ingen illusjoner om at politikere skal gjøre alt rett. Jeg og andre politikere er mennesker og vi kan gjøre feil.

Men vi snakker ikke her om feil. Men tydeligvis et system i systemet. Hvor man skal premieres for å ha partiboka i orden. Og når man blir avslørt? Da nekter man for at man har gjort noe galt. Unntatt Lysbakken. Han tok sin hatt og gikk. Men ikke lenger enn at han noen dager etterpå ble valgt til sjef for ett av tre regjeringspartier. Han har sikkert samme lønn også som da var statsråd. Konsekvensen for han? Han får ikke nyte godt av regjeringens biltjeneste lenger. Men så har jo da stortinget biltjeneste for parlamentariske ledere, så konsekvensene var altså lik null.

Støre har vært på høring. Og har ikke gjort noe feil. Og om få år velges han trolig til leder for Arbeiderpartiet. Antar at det ikke er en straff men påskjønnelse.

”Landsmoderen” Gro flyttet til Frankrike for å slippe skatt. Men hun sier i dag at hun ikke visste at hun ville slippe å skatte. Så antar at Frankrike var helt tilfeldig valgt som land for hun og hennes mann å bosette seg i. Men så var det dette med manglende skatt for helsetjenester for et par år tilbake…vel det har sikkert de fleste glemt. Håper Gro.

På vg.no skrev en person følgende kommentar i dag: ”Hvorfor får ingen av VGs prisverdige avsløringer om snusk, kameraderi og sløsing med skattebetalernes penger konsekvenser for de ansvarlige?”.

Godt spørsmål! I andre land, hvor man ikke har en slik arrogant flertallsregjering, hadde ministre måttet tatt sin hatt og gått. Men ikke i Norge. Stoltenberg lovte å få slutt på kaos når han ble Sjef. Vi vet nå fasiten.

For alle politikere burde det være av interesse å få ryddet opp. Vi kan ikke ha en rekke departementer og statsråder som ikke følger de reglene som er vedtatt. Hva gjør dette med folk flest sin rettsfølelse?

Spesielt pinlig blir dette for en regjering som sammen med sine pampevenner i LO-ledelse i hver eneste valgkamp og lønnsoppgjør snakker om griske ledere i privat næringsliv. Som snakker om griske private firmaer som skal drive eldreomsorg og tjene penger. Og hvor ille de borgerlige partiene er som vil fjerne formuesskatten og arveavgiften.

Men hvordan var det egentlig med denne saken om hytta til Stoltenberg og arveavgift? Stemmer det…han hadde råd til skatteadvokat han regjeringssjefen, så sist (og eneste gang) saken var i media skulle han ikke betale arveavgift. Men alle andre bør det altså. Bidra til fellesskapet.

Takk til media for avsløringene. Men håper også at media nå ikke lar sakene bare gå i glemmeboken. Blir spennende å se om media kommer til å skrive om disse sakene rett før neste valg. Hva jeg tror kommer til å skje? Det kan jeg holde for meg selv. Men jeg tror du vet svaret selv.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer