Reklamer

Hipp hurra vi får tilbake på skatten…

I dag kan vi lese i media at skatteoppgjøret skal gå som planlagt. Ca 2,5 millioner skatteytere skal ha penger tilbake. Og første tilbakebetaling skjer den 25. juni.

Det betyr at for de fleste av norske skatteytere er det en hyggelig opplevelse å se resultatet av selvangivelsen. Det kan nesten virke som at staten et øyeblikk er snill og mange av oss får ekstra penger vi kan bruke til det vi måtte ønske. Men er det egentlig slik?

De som får penger tilbake får det fordi staten i fjor tok for mye av pengene. Staten trakk inn kjøpekraft fra den enkelte ifjor, og nå får mange penger tilbake. Hvem sine penger? Det er dine egne penger du får tilbake. Penger som du har jobbet for og penger du har hatt krav på.

Vi snakker om tilbakebetaling av penger for 2011. Hvorfor skal det ta nesten 6 måneder å få disse pengene tilbake? Aldri før har det jobbet flere i Skatteetaten. Ca 6000 mennesker. Aldri før har vi hatt mer teknologi. Selvangivelsen fyller vi selv ut, og alt går rett inn på serverne til Skatteetaten. Men 6 måneder trenger de for å tilbakebetale pengene. Og for noen trenger de 10 måneder. De siste får nemlig ikke skatteoppgjøret før i oktober.

Egentlig ganske utrolig at vi skattebetalere finner oss i en slik dårlig service. Etaten får mer penger, flere ansatte og mer teknologi. Men raskere skal det ikke jobbes… Vi som skatteytere og innbyggere her i landet må begynne å stille større krav til offentlig forvaltning. Vi kan ikke bytte tjenesteleverandør, men er prisgitt det offentlige tilbudet. Og det er ikke godt nok. Håper derfor å se mer folkelig engasjement hvor det stilles strengere krav til den service Skatteetaten og andre offentlige etater tilbyr oss som kunder.

Og angående skatt. I år beregner regjeringen at statsbudsjettet skal gå med overskudd på 230 milliarder kroner. I tillegg kommer overskuddet på oljefondet. Med dagens oljepris når vi trolig et overskudd på 350 milliarder kroner. Oljefondet blir dermed på ca 3600 milliarder i år.

Hele inntektsskatten til staten kunne vært fjernet og allikevel hadde AS Norge gått med overskudd. Inntektsskatten utgjør ca 200 milliarder kroner. Jeg skal ikke foreslår å fjerne inntektsskatten nå, men det viser at man ihvertfall uten problem kunne gitt alle en skikkelig skattelettelse. Så hadde alle fått beholde betydelig mer av sine egne penger hver eneste måned fremfor å vente til langt ut i neste år med å få tilbake noe.

Reklamer
Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer