Reklamer

Det er nå det gjelder! Godt valg!

På mandag er valgdagen. Hvis du ikke allerede har forhåndsstemt eller bestemt deg vil jeg her gi deg 5 gode grunner til å stemme FrP!

– Ja til raskere behandling for pasientene
FrP vil at du som pasient skal kunne velge fritt og staten betaler uansett om du velger offentlig eller privat sykehus. FrP er eneste parti som har fremmet forslag om betydelig flere midler til pasientbehandling. Skal alle som står i sykehuskø få behandling må det bevilges mer penger. FrP foreslår også betydelig flere midler til rusomsorgen for å hjelpe alle de som venter på tilbud om rusavvenning.

– Ja til valgfrihet for de eldre i eldreomsorgen
FrP vil at staten skal betale for det tilbudet den enkelte velger. I dag er man avhengig av økonomien til kommunen sin om man får tilbud eller om hva slags tilbud man får. FrP vil ha lovfestede rettigheter. Staten skal betale for eldreomsorgen og du som bruker kan velge det tilbudet du ønsker.

– Ja til bedre veier uten bompenger
Bilistene betaler inn 60 milliarder i bil- og veiavgifter. Kun 20 milliarder bevilger Stortingets flertall til vei. FrP vil ha en betydelig økt satsning på samferdsel. En rekke steder er det nå foreslått nye bompengestasjoner og bompengeringer. Disse prosjektene skal Stortinget ta stilling til etter valget. Et sterkt FrP kan stoppe disse bompengene. Men siste mulighet er nå på mandag.

– Ja til en ansvarlig innvandringspolitikk
De fleste som kommer til Norge som asylsøkere er i realiteten økonomiske flyktninger. FrP vil ha rask saksbehandling og rask uttransport av landet etter avslag på søknaden. FrP ønsker lukkede mottak for alle de vi ikke kjenner identiteten til. Det må bli slutt på at asylsøkere bruker mottakene som sentraler for kriminalitet. De som får opphold skal det stilles krav til om norskopplæring og arbeid.

– Ja til kutt i skatter og avgifter for folk flest
FrP kutter skatter for de med helt vanlige lønninger. En gjennomsnittsfamilie vil få 16.000 kroner i lettelser med FrPs forslag. FrP vil kutte avgifter kraftig. Avgifter rammer de med lavest inntekt hardest. FrP vil derfor fjerne arveavgiften, kutte bilavgifter, kutte avgifter på drivstoff, fjerne bompenger og fjerne dokumentavgiften.

Det er nå det gjelder! Etter mandag er det for sent å angre. Godt valg!

20130904-085208.jpg
Reklamer

FrP vil bevare og satse på Rygge

Fremskrittspartiets Stortingsgruppe behandlet i dag langtidsplanen for Forsvaret. Partiet valgte å beholde dagens tilstedeværelse på Rygge. FrP mener det er viktig at Forsvaret fortsatt opererer på Rygge og FrP ønsker derfor å fortsatt satse på flyplassen. Rygge er strategisk viktig for beredskapen i Sør-Norge og gruppen mener det er viktig å beholde de kapasiteter som er på Rygge.

Vi tre som representere Østfold FrP på Stortinget er strålende fornøyd med å få stortingsgruppens støtte for å bevare Rygge. 

Selv om regjeringspartiene med Ap i spissen har gitt opp kampen for Rygge militære flyplass viser dagens vedtak i Fremskrittspartiet at det kan være mulig å få til en bevaring av beredskapen på Rygge og satse videre på flyplassen etter stortingsvalget i 2013. Gitt at Fremskrittspartiet får solid støtte av velgerne i stortingsvalget.

 

 

Velkommen til Stortinget!

20120510-124903.jpg

Nå til helgen gleder jeg meg til å ønske 40 gjester velkommen til Stortinget. Denne gangen er medlemmer i Moss, Rygge, Råde og Våler invitert.

Det å ta imot besøk på Stortinget er en av de virkelige hyggelige sidene ved det å være stortingsrepresentant. Stortinget er etter min mening Norges mest interessante arbeidsplass. Så det å få muligheten til å vise frem vårt lands flotte parlament er alltid veldig hyggelig! Og når det kommer mange partifeller er dette også en flott anledning til å snakke politikk og få direkte tilbakemeldinger fra våre medlemmer.

Det blir mange besøk på Stortinget hvert år. For kort tid siden var nesten 40 medlemmer på besøk fra våre lokallag i indre Østfold. En engasjert og flott gjeng!

Men det er ikke bare partifeller som besøker meg på Stortinget. For noen uker siden tok jeg imot 4 klasser fra Kirkeparken videregående skole. Engasjerte elever som ønsket å lære mer om vårt demokratis viktigste arena, nemlig det norske storting.

Jeg vet at mange har lyst til å besøke Stortinget. Hver lørdag er Stortinget åpent for besøk og omvisning. Det er stortingets flinke omvisertjeneste som står bak disse omvisningene. Og hver dag som Stortinget har debatter er galleriet åpent for publikum. Inngang fra Karl Johansgate.

Og hvis du er i Oslo en dag er det også mulighet for å sende en melding og spørre om jeg har tid til å ta imot besøk. Synes det er hyggelig å ønske velkommen, hvis tiden strekker til.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer