Reklamer

Interessant dag

I går, tirsdag 3. juni, inviterte jeg til et møte. Lite ante jeg om det som skulle skje. Med tanke på reaksjoner.

Gjennom ni år på Stortinget har jeg opplevd å bli kontaktet av hundrevis av mennesker som mener rettssikkerheten her i landet ikke er ivaretatt.

I starten tenkte jeg at her må det være personer som er dømt for forhold som ønsker ny behandling. Dømt rettmessig.

Etterhvert valgte jeg å sette meg inn i enkelte saker. Jeg ble sjokkert. En rekke oppegående mennesker, med gode resonnement, var dømt som kriminelle. Og fortsatt hadde jeg tro på rettsstaten. Men enkeltsak etter enkeltsak gjorde at jeg fikk mine tvil.

Jeg kan ikke som stortingsrepresentant gå inn og ta stilling til enkeltsaker. Men jeg kan bruke enkeltsaker til å få innsyn i hvordan systemet ikke bør være. Eller hva som er feil og utfordringer.

Jeg har derfor nedsatt en arbeidsgruppe. Av en rekke enkeltpersoner som har opplevd at rettssikkerheten ikke er der. Jeg tar ikke stilling til om de har rett. Men jeg gir de en mulighet til å prosedere sin sak og bruke den som eksempel på hva som ikke fungerer.

Derfor nedsatte jeg en arbeidsgruppe med mennesker som har opplevd urett. Som kan gi meg som lovgiver verdifull informasjon.

Jeg tar ikke stilling til om disse menneskene er dømt uskyldig. Men jeg tror på enkeltmennesker. Og tror at de har noe verdifullt å bidra med. Som mennesker.

Det er på tide at vi som lovgivere lytter. Gang på gang er Norge tatt i justismord uten at systemet er endret. Det mener jeg vi ikke kan akseptere.

Jeg er stolt over at folk tar kontakt med meg og FrP. For de tror vi kan utgjøre en forskjell. Og FrP bør da ta folk på alvor. At den politiske korrekte elite ikke tar oss på alvor er egentlig et kvalitetsstempel. Det er på tide at folk flest kan fortelle sin historie.

Og så håper jeg at dette arbeidet medfører at vi kan få styrket rettsikkerheten. Jeg ser frem til arbeidet jeg og arbeidsgruppen skal levere.

Reklamer
Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer