Reklamer

Rekordmange studentboliger til Østfold

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har vedtatt å finansiere 2200 studentboliger i 2016. Det har aldri før vært bygget flere studentboliger, og nivået er over dobbelt så høyt som under forrige regjering, da gjennomsnittet var 975.

Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig. Dette vil også være et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten i byggenæringen i det som er en tøff tid for mange.

Samarbeidspartier er glad for at det nå gis tildeling til 156 hybelenheter i Studentsamskipnaden i Østfold. Dette er et viktig bidrag til å sørge for nok studentboliger i vår region. På denne måten kan samskipnaden begynne realiseringen av et viktig boligprosjekt. Dette håper vi vil gjøre regionen vår til et enda mer attraktivt sted å studere.

Selv om satsingen på studentboliger er rekordstor i år ser vi at det fortsatt er behov for flere studentboliger. Årets tildeling er et viktig skritt for å oppfylle regjeringen og samarbeidspartienes løfte om å bygge flere studentboliger.

Utfordringene i boligmarkedet vil ikke være løst over natten. Men vi har med 2016-budsjettet videreført det historisk høye nivået fra i fjor, og vi vil fortsette å bygge flere studentboliger i årene fremover.

Ingjerd Schou, Østfold Høyre 

Ulf Leirstein, Østfold FrP 

Line Henriette Hjemdal, Østfold KrF 

Maren Hersleth Holsen, Østfold Venstre

Reklamer

Regjeringen gir tilskudd til 1260 nye studentboliger

Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig. Derfor er jeg glad for at Høyre-FrP-regjeringen nå har startet arbeidet med å innfri valgløftene om flere studentboliger.

Totalt gis det nå tilskudd til 1260 nye studentboliger i landet. Dette er en klar økning utover hva den forrige regjeringen leverte. Under den rødgrønne regjeringen var gjennomsnittet under 1000 nye boliger pr år.

Denne tildelingen er et viktig første skritt for å oppfylle regjeringens løfte om å bygge flere studentboliger.

Utfordringene ligger ikke bare i tilskuddsordningen. Det er store behov for forenklinger i det generelle regelverket for oppføring av boliger, noe regjeringen også jobber med.

Utfordringene i boligmarkedet vil ikke være løst over natten. Men vi har med 2014-budsjettet tatt ett viktig skritt, og vi vil fortsette å bygge flere studentboliger i årene fremover.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer