Reklamer

Terrorister må kontrolleres

Datalagringsdirektivet dreide seg om å lagre informasjon om alle norske borgere. Dette var et omfattende inngrep i privatlivet som Fremskrittspartiet kjempet mot hele veien. FrP vil aldri tillate masseovervåkining av norske borgere. Datalagringsdirektivet ble senere dømt som grunnlovsstridig blant annet i Tyskland. Stortinget har nylig vedtatt et forslag om å bedre mulighetene for overvåkning av terrorister og alvorlige kriminelle. Dette forslaget dreier seg om noe helt annet enn å overvåke hele befolkningen, og noe helt annet enn Datalagringsdirektivet. 

Etter tidligere regelverk kunne alvorlig kriminelle og terrorister benytte et samtaleprogram på telefonen (skype eller liknende), og politiets mulighet til telefonavlytting falt da bort. Etter det nye regelverket vil denne typen smutthull i lovverket bli tettet. Lovforslaget som nå er vedtatt dreier seg i all hovedsak om å tilpasse de virkemidlene politiet allerede har (romavlytning, telefonavlytting) til en verden der de fleste kommuniserer med smarttelefon og PC. Nå som tidligere har ikke politiet mulighet til å overvåke vanlige folk, men det er strenge krav til mistanke om alvorlig kriminalitet. 

Kravene for å iverksette overvåkning er strenge, og en domstol må godkjenne overvåkningen. Politiet kan med andre ord ikke igangsette overvåkning uten rettens godkjennelse, og det opprettes en såkalt «hemmelig forsvarer», som ivaretar interessene til den som er mistenkt for terror eller liknende. Det eneste unntaket fra vilkåret om rettens godkjennelse, er dersom politiet har grunn til å tro at eksempelvis et terrorangrep vil iverksettes i løpet av meget kort tid.  

Det er også bare mistanke for den aller groveste kriminaliteten, som eksempelvis terror, som kan danne grunnlag for overvåkning. Det er med andre ord en veldig snever gruppe som vil rammes av lovendringen. Politiets verktøy må tilpasses en verden med langt større bruk av digital kommunikasjon, og det er derfor Stortinget har vedtatt denne lovendringen. Dette dreier seg på ingen måte om «masseovervåkning» eller overvåkning av «vanlige folk». Det er en meget snever gruppe, mistenkt for den mest alvorlige kriminaliteten, som vil rammes av lovbestemmelsene. I en verden med stadig mer terrorisme og organisert kriminalitet er det viktig at politiet har de nødvendige virkemidler for å beskytte befolkningen, uten at dette går på personvernet til vanlige mennesker.

Reklamer

Terroristen fortsetter sitt korstog

VG har prisverdig i flere artikler skrevet om en rekke krav som terrordømte Mikael Davud har stilt til norsk fengselsvesen siden han ble tatt i 2010. Tidligere i år ble det kjent at terroristen skal ha krevd en egen kokk på Ila fengsel. Nå bekrefter hans advokat Arild Humlen til VG at et av kravene fra den terrordømte uiguren var at en «ærbar tyrkisk kvinne» skulle tilberede hans mat.

Vi har her å gjøre med en terrorist. Som ønsket å ta livet av en rekke uskyldige mennesker. I religionen islams navn.

Når denne avskyelige personen blir arrestert og skal sone i verdens rikeste land kommer han med en rekke krav. I religionen islams navn.

Terroristen fortsetter sitt korstog for å få det akkurat som han vil.

Det at norsk kriminalomsorg i hele tatt bruker tid og ressurser på å tilfredsstille denne personen finner jeg feil. Norske fengsler holder en av verdens høyeste standarder når det gjelder soning. Utover dette bør man ikke bruke mer ressurser på en terrorist.

Jeg synes også at ut ifra hva slags kriminalitet man har begått eller er dømt for å skulle gjennomføre så skal man få færre fordeler hvis det er spesielt alvorlig kriminalitet. Terrorister bør få absolutt færrest fordeler. Terroristen som var ansvarlig for 22. juli bør ikke ha det særlig komfortabelt. Han skal ikke tilbake til samfunnet. Det samme mener jeg også skal gjelde andre terrorister.

Terroristen Mikael Davud bør nå få oppleve en soning som er en terrorist «verdig». Minst mulig komfort og minst mulig tilrettelegging. Han burde tenkt på konsekvensene før han planla å drepe uskyldige mennesker.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer