Reklamer

Jeg er stolt!

Etter 40 år skal FrP i regjering. Og jeg er stolt. Jeg er ikke stolt fordi at vi skal i regjering. Jeg er stolt fordi vi skal i regjering og gjennomføre masse god politikk. For folk flest.

Mange har sagt at FrP bør få muligheten. Nå har vi fått muligheten. Da er det opp til oss å ikke skuffe. Vise at vi er handlekraftig og at vi kan styre. Og jeg er overbevist om at det kan FrP.

Media har nå innsett at FrP skal i regjering. Og gjennomføre politikk. Men det at vi ikke skal gjennomføre hele FrPs program er i følge enkelte medier et svik mot velgerne. Når sist var det ett parti hadde rent flertall og kunne gjennomføre sitt eget program til punkt og prikke? Det er over et halvt år hundre siden. Og selv da gjennomførte de ikke hele sitt program.

Ja selvfølgelig er vårt program våre løfter til velgerne. Men alle som har et snev av innsikt i matematikk og demokrati vet at uten rent flertall så får man ikke vedtatt hele sitt program. Vårt program er da det vi tar med til forhandlingsbordet. Jo større oppslutning, jo større gjennomslag.

FrP har sågar gått tilbake i årets valg i forhold til for fire år siden. Vi har gjort vårt 3. beste valg noensinne. Men som sagt hatt tilbakegang. Noen medier mener da at vi har ført velgerne bak lyset ved at ikke all vår politikk blir gjennomført. Vi har ikke ført velgerne bak lyset. Vi har gjort det vi kan for å gjennomføre mest mulig av vår politikk. Med den fremlagt regjeringserklæringen har vi fått masse gjennomslag. Men – vi har ikke fått gehør hos Høyre, KrF og V for hele FrPs program. Sjokkert?

Til syvende og sist må vi i FrP bestemme oss for om vi har fått betydelig gjennomslag eller ikke. Ja vi har fått betydelig gjennomslag. Hadde vi fått det uten å gå i regjering? Nei. Da var det enkelt for meg å si ja til å søke makt og innflytelse.

Spesielt på området med bompenger blir det påstått at vi har tapt. Ja. FrPs program er ikke tatt inn ordrett i erklæringen når det gjelder bompenger. Så da har vi nok tapt. Tapt forhandlingene mot Høyre. Som gjorde et godt valg, gikk kraftig frem, og som i likhet med resten av partiene på Stortinget er for bompenger.

Men hva har vi oppnådd? Bompengene skal reduseres. Investeringene økes. Bilavgiftene gjennomgås for å gjøre det rimeligere for folk flest å kjøpe nye og miljøvennlige biler. Alternativet uten FrP? Mer bompenger. Betydelig mer. Så vi har redusert den fremtidige regningen for bilistene og innbyggerne. Er det godt nok? Det får du som velger avgjøre. Om fire år. Handler valget om mer enn bompenger? Ja. For hadde valget vært kun en folkeavstemning om bompenger tyder alt på at FrP hadde fått nærmere 2/3 flertall. Det fikk vi ikke. Er jeg fortsatt mot bompenger. Ja. Sjokkert?

Nå skal en ny regjering gjøre det man kan for å redusere regningen til den enkelte innbygger. Den nye regjeringen tror ikke på at man bare skal sende økte offentlige utgifter til befolkningen. Det offentlige må bli stilt krav til når det gjelder pengebruk. Det er nye tider. Og etter mitt syn bedre tider i vente enn med fortsatt rødgrønt flertall. Demokratiet har talt. Solid flertall blant velgerne ønsket ny regjering og ny kurs. Det ansvaret har vi påtatt oss sammen med Høyre, og med støtte fra KrF og V.

Reklamer
Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer